Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrealizované stavby

Rok 2024

 • Rekonštrukcia hokejbalového ihriska

 

[GALLERY=10667|1|0|4]

 

Rok 2023

 • Nová materská škola

 

[GALLERY=10023|1|0|4]

 

[GALLERY=10243|1|0|4]

 

 • Rekonštrukcia dvora v Stacionári

 

[GALLERY=10299|0|0|4]

 

Rok 2022

 • Modernizácia športovísk v areáli Základnej školy Albína Brunovského

 

[GALLERY=9950|0|0|4]
 • Rekonštrukcia chodníka na Lábskej ulici

 

[GALLERY=9951|0|0|4]
 • Rekonštrukcia Domu smútku

 

[GALLERY=9952|0|0|4]
 • Miestna komunikácia Na pasienkoch a Brezová

 

[GALLERY=9960|0|0|4]

Rok 2021

 • Výstavba križovatky Školskej a Štúrovej ulice

 

[GALLERY=9961|0|0|4]
 • Výstavba Školskej ulice

 

[GALLERY=9962|0|0|4]
 • Výstavba chodníka na Školskej ulici

 

[GALLERY=9963|0|0|4]
 • Výstavba chodníkov a verejného osvetlenie v ZŠ

 

[GALLERY=9964|0|0|4]

Rok 2020

 • Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne

 

[GALLERY=9965|0|0|4]
 • Rekonštrukcia garáže - Hasičská zbrojnica

 

[GALLERY=9965|0|0|4]
 • Zateplenie strechy a obvodových stien pavilónov A a B v Základnej škole Albína Brunovského

 

[GALLERY=9967|0|0|4]

Rok 2019

 • Zubná ambulancia: rekonštrukcia strechy

 

[GALLERY=9968|0|0|0]
 • Rekonštrukcia školskej kuchyne

 

[GALLERY=9970|0|0|0]
 • Pódium na multifunkčnom športovom areáli

Prestrešenie pódia na futbalovom štadióne. Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 4.154,00  €.

[GALLERY=9971|0|0|4]
 • Workoutové ihrisko

 

[GALLERY=9972|0|0|4]
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Lábska

 

[GALLERY=9973|0|0|4]
 • Rekonštrukcia ciest : Dolná ulica - pri križovatke ulíc Dolná a Kováčska, Mlynská ulica a Ulica Na Záhumní

 

[GALLERY=9974|0|0|0]
 • Nové oplotenie športového areálu

 

[GALLERY=9975|0|0|4]
 • Dolná ulica pri Obecnom úrade

 

[GALLERY=9976|0|0|4]
 • Obnova pätníka I. svetová vojna

 

[GALLERY=9977|0|0|4]
 • Kamerový systém v obci

Obec v roku 2018 rozšírila obecný kamerový systém o tri ks otočných kamier. Tieto boli financované z rozpočtových prostriedkov MV SR prostredníctvom dotácie v oblasti kriminality vo výške 10 000,- € a dofinancované z rozpočtu obce vo výške 3 129,92 € 

 

[GALLERY=9978|0|0|0]
 • Modernizácia scénického osvetlenia a ozvučenia v Kultúrnom dome

spoluúčasť BSK v sume 7.000,00 € 

 

[GALLERY=9979|0|0|0]
 • Mini dopravné ihrisko v Materskej škole 

 

[GALLERY=9980|0|0|4]
 • Čiastočná výmena okien v Kultúrnom dome

 

[GALLERY=9981|0|0|4]
 • Rekonštrukcia ČOV - navýšenie kapacity

 

[GALLERY=9982|0|0|0]
 • Školská ulica – parkovisko a rekonštrukcia chodníka

 

[GALLERY=9983|0|0|0]

Rok 2017

 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Poľná ulica, Stupavská ulica

 

[GALLERY=9984|0|0|0]
 • Oprava chodníka okolo parku na Lábska ul.

 

[GALLERY=9985|0|0|4]
 • Dom sociálnych služieb

Prestavba denného stacionára na dom soc. služieb s celoročnou prevádzkou

 

[GALLERY=9986|0|0|4]
 • ul. Nad Potokom - Dobudovanie splaškovej kanalizácie

 

[GALLERY=9987|0|0|4]

Rok 2016

 • Základná Škola - Prístavba dvoch učební

 

[GALLERY=9988|0|0|4]
 • Verejné osvetlenie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci (výmena sodíkových svietidiel za úsporné LED – svietidlá)

 

[GALLERY=9989|0|0|4]

Rok 2015

 • Železničiarska ul. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka

 

[GALLERY=9990|0|0|0]