Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Planované stavby

Rok 2021

 • Výstavba novej Materskej školy.

          Materská škola - vizualizácia

  • Rekonštrukcia chodníkov a cestného telesa - Školská ulica.
  • Rekonštrukcia križovatky Záhradná ulica, Struhárova ulica, Školská ulica a Štúrová ulica.

         Materská škola - vizualizácia

         Situácia - dopravné značenie - 1

 

 • Výstavba cestnej komunikácie + chodníky - Brezová ulica.

          Na pasienkoch - Brezová - situácia

 • Rekonštrukcia športového areálu pri Základnej škole Albína Brunovského 

          Športový areál ZŠ - architektúra

Rok 2020

 •           Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne.
 •           Rekonštrukcia faráže - Hasičská zbrojnica.
 •           Zateplenie strechy a obvodových stien pavilónov A a B v Základnej škole Albína Brunovského.

Rok 2019

 •          Výmena okien na budove Zubnej ambulancie.
 •           Rekonštrukcia strechy na budove Zubnej ambulancie.
 •           Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v Školskej jedálni ZŠ.
 •           Rekonštrukcia Školská ul.
 •           Zateplenie strechy a fasády na pavilónoch „A“ a „B“.

 

Rok 2017

 • Rekonštrukcia Stupavská ul.
 • Rekonštrukcia Poľná ul.
 • Rekonštrukcia ČOV - navýšenie kapacity
 • Oprava chodníka okolo parku na Lábska ul. – Domkárska ul.
 • Vybudovanie parkovisko pri školskej jedálni
 • Čiastočná výmena okien v KD

Rok 2018

 • Rekonštrukcia Mlynská ul.
 • Rekonštrukcia ul. Na Záhumní
 • Chodník Kováčska??? (po vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov)
 • Dobudovanie cestnej komunikácie a chodníka na ul. Dolná – Nám. 1. Mája
 • Postupná rekonštrukcia KD

 

Rok 2012

Vizualizácia plánovaných realizácií stavieb na rok 2012

Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu na Dom sociálnych služieb

Pohľad uličný (pdf., 76.1 kB)

Pôdorys (pdf., 110 kB)

Pôdorys - legenda (pdf., 138 kB)

Služieb - situácia (pdf., 115 kB)

Situácia - legenda (pdf., 94.5 kB)

Prístavba Materskej školy

Pôdorys (pdf., 102 kB)

Situácia (pdf., 91.5 kB)

Prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice

Pohľad uličný  (pdf., 78 kB)

Pôdorys 1. NP (pdf., 124 kB)

Pôdorys 2. NP (pdf., 124 kB)

 

Informácia o hlavných rozpočtových výdavkoch na výstavbu a rekonštrukciu v obci v roku 2012

podľa zápisnice Obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 12. 2011

 1. rekonštrukcia, modernizácia budovy požiarnej zbrojnice;
 2. rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia;
 3. projekt na zhodnocovanie bioodpadu: 5% spolufinancovanie;
 4. dobudovanie kanalizácie v obci;
 5. výstavba chodníkov, odstavných plôch Domkárska, Lozornianska;
 6. spolufinancovanie opravy komunikácie – ul. Bratislavská, Námestie 1. mája, ul. Na trávnikoch, Námestie mládeže,  Lábska, Domkárska a Lozornianska;
 7. výstavba chodníka na ul. Bratislavská;
 8. výstavba chodníka na ul. Na pasienkoch;
 9. rekonštrukcia komunikácie na ul. Krivá;
 10. prístavba materskej školy;
 11. multifunkčný športový areál: 5 % spolufinancovanie;
 12. rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania Kultúrneho domu;
 13. revitalizácia obce – Námestie 1. mája. 5 % spolufinancovanie;
 14. Dom opatrovateľských služieb;
 15. oprava príjazdovej komunikácie k .A.S.A;
 16. rekonštrukcia chodníka na ul. Struhárova.

 

Pre objasnenie – k vyššie uvedeným akciám dopĺňam nasledovné informácie:

K bodom:

1)  Ide  o  investíciu  z  finančných  prostriedkov obce (ale zároveň sme požiadali o príspevok na zateplenie budovy, strechy a na okná).

2) Z finančných prostriedkov obce.

3) Po vyhlásení výzvy sme projekt predložili na schválenie cieľom získania nenávratného finančného príspevku  (NFP) z prostriedkov Európskej  únie (EÚ).  Ide  o  finančne  náročnú  investíciu, ktorá sa nedá realizovať z prostriedkov obce.

4) a 5) Z finančných prostriedkov obce.

6) Ide o štátne  cesty:  237/III  a  240/III  (spolufinancovanie  obce  bolo odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom (OZ) dňa  28. 01. 2011, bod C/7).

7), 8), 9 a 10)   Z finančných prostriedkov obce.

11)  čakáme na výzvu, aby sme požiadali o NFP z EÚ (výzva ešte nevyšla). Ide o finančne  náročnú  investíciu, ktorá sa nedá realizovať obecnými prostriedkami.

12) Z finančných prostriedkov obce.

13) Čakáme na výzvu, aby sme  mohli  požiadať o NFP z EÚ (výzva zatiaľ pre r. 2012 nebola vyhlásená). V prípade, že výzva nebude  vyhlásená alebo  NFP  obci  nebude  z EÚ poskytnutý, budeme sa v OZ zaoberať možnosťou financovania (už pripraveného projektu) obcou.

14) Ide o investíciu z finančných prostriedkov obce (ale sme požiadali aj o príspevok na budovu, ktorá je majetkom obce).

15) V riešení, nakoľko ide o vysokú finančnú čiastku podľa rozpočtu, ktorý je predpokladaný na už vypracovaný projekt.

16) Ide o zabezpečenie z finančných prostriedkov obce.

 

Rok 2010

Rekonštrukcia svadobky a rodinného domu v Zohore

10. septembra 2010 o 18:00 hodine sa bude konať v Kultúrnom dome v Zohore prezentácia architektonickej štúdie s názvom "Rekonštrukcia svadobky a rodinného domu v Zohore"

svadobka_zohor (6,20 MB) |  podorys_podkrovia_byt (101 kB)

 

Multifunkčný športový areál (lokalita FC Zohor)

studia_a1__b1__c1_01 (788 kB)

studia_a2_01 (347 kB)

studia_b2_01 (317 kB)

studia_c2_01 (280 kB)