Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby 2022

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov

a do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Za starostu obce Zohor bol zvolený:

Martin Zálesňák, Bc., 50 r., starosta, nezávislý kandidát

 

Do zastupiteľstva v Zohore boli zvolení:
 1. Jakub Badrna, 26 r., SZČO, študent, nezávislý kandidát
 2. Martina Rybárová, 45 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
 3. Juraj Mackovič, 47 r., vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
 4. Marek Granec, Mgr., 31 r., operačný dôstojník, nezávislý kandidát
 5. Jana Buchancová, 30 r., administrátorka pohľadávok, nezávislá kandidátka
 6. Marek Timko, Mgr., 39 r., riaditeľ právneho odboru, nezávislý kandidát
 7. Jakub Gerthofer, Ing. et Ing., 39 r., SZČO, nezávislý kandidát
 8. Ivan Mackovič, Ing., 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 9. Ján Polakovič, Ing., 34 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 10. Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD., 37 r., vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
 11. Miroslav Kovár, 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Oznamujeme občanom výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 29.októbra 2022

Starostom obce na roky 2022 – 2026 sa stal Bc. Martin Zálesňák s počtom platných hlasov 1014.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Jakub Badrna s počtom platných hlasov 741

2. Martina Rybárová s počtom platných hlasov 593

3. Juraj Mackovič s počtom platných hlasov 526

4. Marek Granec, Mgr. s počtom platných hlasov 504

5. Jana Buchancová s počtom platných hlasov 454

6. Marek Timko, Mgr. s počtom platných hlasov 452

7. Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. s počtom platných hlasov 443

8. Ivan Mackovič, Ing. s počtom platných hlasov 439

9. Ján Polakovič, Ing. s počtom platných hlasov 426

10. Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. s počtom platných hlasov 412

11. Miroslav Kovár s počtom platných hlasov 411

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Rastislav Šubjak s počtom platných hlasov 406

2. Eva Bodorová s počtom platných hlasov 376

3. Petra Šteffeková, Mgr. s počtom platných hlasov 308

4. Libor Matlovič s počtom platných hlasov 306

5. Jana Ortová, Bc. s počtom platných hlasov 223

6. Marek Stopko s počtom platných hlasov 214

7. Jana Vachálková s počtom platných hlasov 181

 

Volieb sa zúčastnili

Počet oprávnených voličov - 2919 z toho počet zúčastnených voličov - 1116, to je 38,23 %.

------------------------------------------------------------------------
 
Podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. Zuzany Filipovej, výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu . 

Mobil: 0915 700  454 od 24.10.2022 do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny.

  
 

09.09.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zohor 

09.09.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zohore 

 ------------------------------------------------------------------------

Modré zvýraznenie mena kandidáta = prezentácia kandidáta 

 1. Jakub Badrna, 26 r., SZČO, študent, nezávislý kandidát
 2. Eva Bodorová, 51 r., odborná referentka špecialistka, nezávislá kandidátka
 3. Jana Buchancová, 30 r., administrátorka pohľadávok, nezávislá kandidátka
 4. Jakub Gerthofer, Ing. et Ing., 39 r., SZČO, nezávislý kandidát
 5. Marek Granec, Mgr., 31 r., operačný dôstojník, nezávislý kandidát
 6. Miroslav Kovár, 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 7. Ivan Mackovič, Ing., 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 8. Juraj Mackovič, 47 r., vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
 9. Libor Matlovič, 45 r., vedúci procesných inžinierov, nezávislý kandidát
 10. Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD., 37 r., vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
 11. Jana Ortová, Bc., 47 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
 12. Ján Polakovič, Ing., 34 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 13. Martina Rybárová, 45 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
 14. Marek Stopko, 48 r., strojník, nezávislý kandidát
 15. Petra Šteffeková, Mgr., 38 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
 16. Rastislav Šubjak, 43 r., interný audítor výrobného systému, nezávislý kandidát
 17. Marek Timko, Mgr., 39 r., riaditeľ právneho odboru, nezávislý kandidát
 18. Jana Vachálková, 44 r., materiálová plánovačka, nezávislá kandidátka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. Zuzany Filipovej

Mobil: 0915 700  454 od 24.10.2022 do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej miestnej volebnej komisie

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej miestnej volebnej komisie je: obecnyurad@obeczohor.sk 

Obec Zohor má voľne prístupnú poštovú schránku, do ktorej prijíma listinné zásielky na budove Obecného úradu v Zohore, Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor.

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zohor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zohore 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODOVZDÁVANIE  KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí je možné odovzdať najneskôr dňa 30. augusta 2022 do 24,00 hod zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Zuzany Filipovej počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Zohore, kancelária č. dverí 101. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností podľa ulíc

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií je: obecnyurad@obeczohor.sk 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Starosta obce Bc. Martin Zálesňák vymenoval dňa 6. júla 2022 za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie referentku OcÚ:

p. Zuzana Filipová

Tel.: 02/65961122

Mobil: 0915 700  454

email: obecnyurad@obeczohor.sk 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE ZOHOR

Obec Zohor v zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ZOHOR ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.októbra 2022.

Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. k 10.6.2022 bol počet obyvateľov obce Zohor : 3 616.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je pri vyššie uvedenom počte obyvateľov 200 podpisov voličov na podpisovej listine.

V Zohore , dňa 6. júla 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

 Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


určuje pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Zohore na volebné obdobie 2022-2026:

1. jeden volebný obvod.

2. počet poslancov obecného zastupiteľstva: 11.

Uznesenie