Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

STAVEBNÉ POVOLENIE - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Hala 5
SÚBOR

STAVEBNÉ POVOLENIE - Logistické a konsignačné centrum Zohor -...

03.01.2024
STAVEBNÉ POVOLENIE
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -  Logistické  a konsignačné centrum Zohor
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -...

13.12.2023
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania.
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -  Logistické  a konsignačné centrum Zohor
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -...

13.12.2023
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -  Logistické  a konsignačné centrum Zohor
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania -...

27.11.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a konsignačné centrum Zohor - SÚ 68/2023
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a...

24.11.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a konsignačné centrum Zohor -...
Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a konsignačné centrum Zohor - ŠSÚ 62/2023
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a...

24.11.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické a konsignačné centrum Zohor -...
Stavebné povolenie - Rodinný dom
SÚBOR

Stavebné povolenie - Rodinný dom

09.08.2023 - 1 min. čítania
Stavebné povolenie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie -  Royal Trading Ltd. s.r.o.
SÚBOR

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej...

14.07.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámenie o začatí stavebného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním
Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia
SÚBOR

Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia

08.06.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia.
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia

07.06.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného...
Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného rozhodnutia SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej siete - Accolade SK III, s.r.o.
SÚBOR

Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného rozhodnutia...

19.05.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie
Rozhodnutie - mení - SO 17 prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III
SÚBOR

Rozhodnutie - mení - SO 17 prípojka vody a predĺženie...

19.05.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného zákona -LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - prípojka VN, trafostanica - Accolade SK III, s
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...

19.05.2023
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného...
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného zákona -LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - príprava územia HTU, sadové úpravy a zavlažova
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...

19.05.2023
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného...
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením – verejnou vyhláškou -  ES Stupava – ES Malacky – prepojovacie káblové vedenie VN - Západoslovenská distribučná, a.s.
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred...

12.05.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí územného kanania - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Royal Trading Ltd. s.r.o.
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného kanania - Rozšírenie verejnej...

09.05.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania -So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III, s.r.o. - 27
SÚBOR

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho...

27.04.2023
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania upustenie od ústneho pojednávania -So17...
Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD - Filip Hájek - 19.04.2023
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD -...

19.04.2023
Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD - Filip Hájek - 19.04.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021, právoplatné dňa 22.06.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej stanice - Logistické a kon
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného...

19.04.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021, právoplatné...