Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Rozsah
SÚBOR

Rozsah

01.02.2023
Rozsah hodnotenia (návrh) strategického dokumentu "Územný plán mesta Stupava" určený podl'a § 8 zákona č)....
Výzva
SÚBOR

Výzva

24.01.2023
Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannompásme VN/VVN vedení formou...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

13.01.2023
Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 — IV. etapa -Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

03.01.2023
Rozhodnutie - Zariadenía na úpravu a zhodnocovanie skládke odpadov pri skládke odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

06.12.2022
Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - FCC Slovensko, s.r.o.
Žiadosť
SÚBOR

Žiadosť

28.11.2022
Żiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia - SO Zohor Z34
Výzva
SÚBOR

Výzva

28.11.2022
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

24.11.2022
Upovedomenie o oprave zrejmých nesprávností v rozhodnutí o umiestnení stavby -ŽSR, Modernizácia železničnej trate...
Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2
SÚBOR

Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie...

03.11.2022
Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2...
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla RENAULT Clio
SÚBOR

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia...

19.09.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15...
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

19.09.2022
Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore -FCC...
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

19.09.2022
Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore -FCC...
Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Zohor v katastrálnom území Zohor - OU MA, PaLO
SÚBOR

Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu...

16.09.2022
Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

05.09.2022
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - nebude sa posudzovať -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov...
Výzva
SÚBOR

Výzva

04.09.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Výzva
SÚBOR

Výzva

01.09.2022
Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 2022-21/1524/UR/6/Tč zo dňa 16.03.2022 -výzva k...
Výzva
SÚBOR

Výzva

29.07.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Výzva
SÚBOR

Výzva

29.07.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

29.06.2022
Rozhodnutie - povolenie ,,SO Splašková kanalizácia" -Altrex s.r.o.
92kB Oznámenie
SÚBOR

92kB Oznámenie

14.06.2022
Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej...