Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Jesenná deratizácia
SÚBOR

Jesenná deratizácia

20.09.2023 - 1 min. čítania
Starosta obce Zohor
Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

09.08.2023 - 1 min. čítania
Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti
Rozhodnutie - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na rok 2024 - 2030
SÚBOR

Rozhodnutie - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho...

09.08.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - vozidlo značky MERCEDES-BENZ
SÚBOR

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o tom, či...

12.06.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie verejnou vyhláškou
Výzva na odstránenie motorového vozidla
SÚBOR

Výzva na odstránenie motorového vozidla

02.06.2023 - 1 min. čítania
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2015...
Výzva na odstránenie motorového vozidla
SÚBOR

Výzva na odstránenie motorového vozidla

30.05.2023 - 1 min. čítania
Výzva na odstránenie motorového vozidla
Optimalizácia dispozície a kapacity zariadení na úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore - FCC Zohor, s.r.o.
SÚBOR

Optimalizácia dispozície a kapacity zariadení na úpravu,...

28.04.2023
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou

26.04.2023
Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - nové...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

26.04.2023
Rozhodnutie - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022 – 2027
Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)
SÚBOR

Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)

28.03.2023 - 1 min. čítania
Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

27.03.2023
Rozhodnutie - Zmena č. 34 integrovaného povolenia -FCC Zohor s.r.o. -Skládka odpadov na odpad, ktory nie je...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

08.03.2023
Rozhodnutie -Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - III. etapa -Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Výzva
SÚBOR

Výzva

08.03.2023
Výzva - Mechanická úprava komunálneho odpadu - FCC Slovensko, s.r.o.
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

06.03.2023
Rozhodnutie - ruší a vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Obec Plavecký Štvrtok...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

28.02.2023
Rozhodnutie povoľuje žiadateľovi - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik -...
Rozsah
SÚBOR

Rozsah

31.01.2023
Rozsah hodnotenia (návrh) strategického dokumentu "Územný plán mesta Stupava" určený podl'a § 8 zákona č)....
Výzva
SÚBOR

Výzva

23.01.2023
Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannompásme VN/VVN vedení formou...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

12.01.2023
Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 — IV. etapa -Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

02.01.2023
Rozhodnutie - Zariadenía na úpravu a zhodnocovanie skládke odpadov pri skládke odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

05.12.2022
Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - FCC Slovensko, s.r.o.