Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny...
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením
SÚBOR

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred...

19.04.2022
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3 ks...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods.3 a4 zákona na výrub 5 ks...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods' 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

19.04.2022
Rozhodnutie - súhlas na výrub dreviny - 1 ks orech kráľovský /Juglans regia /
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

19.04.2022
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

05.04.2022
Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavbyverejnou vyhláškou "ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
ZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

ZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

10.02.2022
Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavbyverejnou vyhláškou "ŽSR, Modernizácia železničnej trate...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

07.02.2022
Rozhodnutie -povol'ujepredčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - III. etapa" - Slovenský...
Výzva
SÚBOR

Výzva

31.12.2021
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení...
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu

16.12.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu - 15ks drevín - Topoľ biely populus...
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu

16.12.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu - 15ks drevín - Topoľ biely populus...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

07.12.2021
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní -,Solidifikačná linka a biodegradačná plocha v areáli skládky odpadov v Zohore...