Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
ZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

ZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu

05.04.2022
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

09.02.2022
Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavbyverejnou vyhláškou "ŽSR, Modernizácia železničnej trate...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

06.02.2022
Rozhodnutie -povol'ujepredčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - III. etapa" - Slovenský...
Výzva
SÚBOR

Výzva

30.12.2021
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení...
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu

15.12.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu - 15ks drevín - Topoľ biely populus...
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu

15.12.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu - 15ks drevín - Topoľ biely populus...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

06.12.2021
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní -,Solidifikačná linka a biodegradačná plocha v areáli skládky odpadov v Zohore...
Výzva
SÚBOR

Výzva

11.11.2021
Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov asprávcov nehnuteľností na odstránenie...
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
SÚBOR

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

22.10.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Solidifikačná linka a...
Oznámenie o začatí územného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania

11.10.2021
Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - ŽSR,...
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - FCC Zohor, s.r.o. - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
SÚBOR

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - FCC Zohor, s.r.o. -...

14.06.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - FCC Zohor, s.r.o. -
SÚBOR

Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - FCC Zohor,...

17.05.2021
Súbor v prílohe
Celoplošná jarná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jarná deratizácia

07.04.2021
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú....
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú....