Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Výzva
SÚBOR

Výzva

12.11.2021
Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov asprávcov nehnuteľností na odstránenie...
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
SÚBOR

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

22.10.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Solidifikačná linka a...
Oznámenie o začatí územného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania

11.10.2021
Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - ŽSR,...
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - FCC Zohor, s.r.o. - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
SÚBOR

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - FCC Zohor, s.r.o. -...

14.06.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - FCC Zohor, s.r.o. -
SÚBOR

Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - FCC Zohor,...

17.05.2021
Súbor v prílohe
Celoplošná jarná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jarná deratizácia

07.04.2021
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú....
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú....
Zámer
SÚBOR

Zámer

07.04.2021
08. február 2021 - Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov - prevádzka ZOHOR - zaslanie zámeru...
Rozhodnutie - II. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - II. etapa

07.04.2021
14. január 2021 - Rozhodnutie - a predčasné užívanie stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - II., III. a IV....
Rozhodnutie - III. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - III. etapa

07.04.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie - IV. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - IV. etapa

07.04.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

07.04.2021
16. december 2020 - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby"SO 02.1 Rozvod vody, SO 02.2 Splašková...
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

07.04.2021
19. október 2020 - Verejná vyhláška -Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v...
Informácie a žiadosť o registráciu
SÚBOR

Informácie a žiadosť o registráciu

07.04.2021
14. október 2020 - Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Celoplošná jarná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jarná deratizácia

07.04.2021
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú....
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú....
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

07.04.2021
19. október 2020 - Verejná vyhláška -Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v...
Celoplošná jesenná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jesenná deratizácia

01.10.2020
Súbor v prílohe