Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Žiadosť
SÚBOR

Žiadosť

27.11.2022
Żiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia - SO Zohor Z34
Výzva
SÚBOR

Výzva

27.11.2022
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

23.11.2022
Upovedomenie o oprave zrejmých nesprávností v rozhodnutí o umiestnení stavby -ŽSR, Modernizácia železničnej trate...
Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2
SÚBOR

Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie...

02.11.2022
Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2...
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla RENAULT Clio
SÚBOR

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia...

19.09.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15...
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

19.09.2022
Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore -FCC...
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

19.09.2022
Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore -FCC...
Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Zohor v katastrálnom území Zohor - OU MA, PaLO
SÚBOR

Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu...

16.09.2022
Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

05.09.2022
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - nebude sa posudzovať -Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov...
Výzva
SÚBOR

Výzva

04.09.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Výzva
SÚBOR

Výzva

01.09.2022
Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 2022-21/1524/UR/6/Tč zo dňa 16.03.2022 -výzva k...
Výzva
SÚBOR

Výzva

29.07.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Výzva
SÚBOR

Výzva

29.07.2022
Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. oodpadoch a o zmene a...
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

29.06.2022
Rozhodnutie - povolenie ,,SO Splašková kanalizácia" -Altrex s.r.o.
92kB Oznámenie
SÚBOR

92kB Oznámenie

14.06.2022
Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej...
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov-pri-skladke-odpadov-v-zohor

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu...

14.06.2022
Informácia o oznámení o Zmęne navrhovanej činnosti je zveľejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia...
92kB Rozhodnutie
SÚBOR

92kB Rozhodnutie

09.06.2022
Rozhodnutie - Ú zemné konanie o umiestnenístavby verejnoprospešnej líniovej stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa 5 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3 ks drevín - ihličnan
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa 5 47 ods. 3 a 4 zákona...

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa 5 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3 ks...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods.3 a4 zákona na výrub 5 ks...
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47
SÚBOR

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47

19.04.2022
Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny...