Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

Zámer
SÚBOR

Zámer

07.04.2021
08. február 2021 - Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov - prevádzka ZOHOR - zaslanie zámeru...
Rozhodnutie - II. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - II. etapa

07.04.2021
14. január 2021 - Rozhodnutie - a predčasné užívanie stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - II., III. a IV....
Rozhodnutie - III. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - III. etapa

07.04.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie - IV. etapa
SÚBOR

Rozhodnutie - IV. etapa

07.04.2021
Súbor v prílohe
Rozhodnutie
SÚBOR

Rozhodnutie

07.04.2021
16. december 2020 - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby"SO 02.1 Rozvod vody, SO 02.2 Splašková...
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

07.04.2021
19. október 2020 - Verejná vyhláška -Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v...
Informácie a žiadosť o registráciu
SÚBOR

Informácie a žiadosť o registráciu

07.04.2021
14. október 2020 - Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Celoplošná jarná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jarná deratizácia

07.04.2021
Súbor v prílohe
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú....
Upovedomenie
SÚBOR

Upovedomenie

07.04.2021
07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú....
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

07.04.2021
19. október 2020 - Verejná vyhláška -Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v...
Celoplošná jesenná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jesenná deratizácia

01.10.2020
Súbor v prílohe
Upovedomenie o predĺžení lehody na vydanie rozhodnutia
SÚBOR

Upovedomenie o predĺžení lehody na vydanie rozhodnutia

01.10.2020
16. september 2020 -Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia
SÚBOR

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

01.10.2020
10. september 2020 -Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
Informácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
SÚBOR

Informácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

01.10.2020
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na...
Rozšiirenie skládky NNO Zohor - oznámenie o zmene
SÚBOR

Rozšiirenie skládky NNO Zohor - oznámenie o zmene

01.10.2020
Súbor v prílohe
Príloha 1 - Informácia o posudzovaní vplyvov
SÚBOR

Príloha 1 - Informácia o posudzovaní vplyvov

01.10.2020
Súbor v prílohe
Príloha 2 - Mapa širších vzťahov
SÚBOR

Príloha 2 - Mapa širších vzťahov

01.10.2020
Súbor v prílohe
Príloha 3 - Situácia zmeny navrhovanej činnosti
SÚBOR

Príloha 3 - Situácia zmeny navrhovanej činnosti

01.10.2020
Súbor v prílohe
Celoplošná jesenná deratizácia
SÚBOR

Celoplošná jesenná deratizácia

01.10.2020
Súbor v prílohe