Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica

Obchodná 7
900 51 Zohor

 

Vedúca: Jana Ščepánková

Telefón: 02 / 659 61 432
Email: kniznica@obeczohor.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otváracia doba v knižnici v decembri a počas vianočných sviatkov

11.12. - 15.12. - zatvorené

18.12. - 20.12. - otvorené

22.12. - 05.01. - zatvorené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otváracie hodiny

Pondelok 10:00 - 12:00 13:30 - 17:00
Utorok zatvorené
Streda 10:00 - 12:00 13:30 - 18:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 10:00 - 12:00 13:30 - 16:00

Výpožičný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Zohore

 1. Čitateľom knižnice sa môže stať občan SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území našej obce alebo okresu, ak predloží platný občiansky preukaz alebo u cudzincov pas a povolenie k pobytu.
 2. Čitateľom knižnice sa stáva ten občan, ktorý predloží vyplnenú prihlášku, oboznámi sa s obsahom výpožičného poriadku a podpisom potvrdí, že súhlasí s podmienkami stanovenými knižnicou pre členstvo v knižnici. Zaplatením zápisného sa čitateľ stáva členom našej knižnice. Členstvo sa každým rokom obnovuje.
 3. Zápisné je rozdelené na tri skupiny:
  Deti 1 €
  Študenti a dôchodcovia 1,50 €
  Dospelí 2,50 €
 4. Každý čitateľ dostane svoj preukaz, ktorý je neprenosný. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá čitateľ.
 5. Výpožičná lehota pri zapožičanej knihe alebo časopise sú 2 mesiace.
 6. V prípade nedodržania výpožičnej lehoty obdrží čitateľ upomienku. Stanovené poplatky za upomienky v našej knižnici sú:
  1. upomienka po uplynutí 2 mesiacov 1 €
  2. upomienka po uplynutí 6 mesiacov 2 €
  3. upomienka po uplynutí 12 mesiacov 3 €
 7. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľa predĺžiť najviac 2-krát.
 8. Čitateľ je povinný vrátiť knihu v takom stave, v akom si ju zapožičal. (nepísať, nestrihať, netrhať)
 9. Ak čitateľ stratí knihu je ju povinný nahradiť tou istou knihou, alebo ju zaplatiť v plnej výške.
 10. Za stratu preukazu zaplatí čitateľ €.
 11. Ak čitateľ zmení priezvisko alebo bydlisko, je povinný knižnici ohlásiť túto zmenu.
 12. Čitateľ je povinný dodržiavať výpožičný poriadok, pokyny knihovníčky, podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.

Knižnica