Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie:

Súbory na stiahnutie

Stavebný úrad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE VODNÚ STAVBU Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Veľkosť: 19.5 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA Veľkosť: 47 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM - § 68 SZ Veľkosť: 64 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY -§ 88 SZ Veľkosť: 57 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Potvrdenie o veku stavby - žiadosť Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY Veľkosť: 18.8 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Veľkosť: 46.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zmenu lehoty pre dokončenie stavby Veľkosť: 19.3 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023

Komunálny odpad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ŽIADOSŤ O ZMENU VEĽKOSTI / ZMENU INTERVALU ZBERNEJ NÁDOBY Veľkosť: 19 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 20.... Veľkosť: 22.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ZBERNEJ NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD Veľkosť: 19 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Doprava

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej/účelovej komunikácii Veľkosť: 15.8 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznámenie výmery podlahovej plochy Veľkosť: 57.3 kB Formát: docx Dátum: 13.3.2024
2_DzN_TLACIVA - Súhrn príloh Veľkosť: 296.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
1-DzN_TLACIVA - Priznanie-1 Veľkosť: 408.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.12.2023
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
3_DzN_TLACIVA - II. Oddiel - daň z pozemkov Veľkosť: 713.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
7_DzN_TLACIVA - zníženie alebo oslobodenie od dane Veľkosť: 549.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
8_ DzN_TLACIVA - V. oddiel - daň za psa Veľkosť: 431.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
6_DzN_TLACIVA - IV. Oddiel V - daň z bytov a NP Veľkosť: 406.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
5_DzN_TLACIVA - III. Oddiel - daň zo stavieb sl. na viaceré účely Veľkosť: 360.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
4_DzN_TLACIVA - III. Oddiel - daň zo stavieb sl. na jeden účel Veľkosť: 390 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam Veľkosť: 404 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 127.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023

Sociálne veci

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ŽIADOSŤ O JEDNORAZOVÚ DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI V zmysle § 15 zákona č.599/2003 Veľkosť: 66 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Sociálna služba, druh: opatrovateľská služba - donáška obedov Veľkosť: 82.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o jednorazovú socialnu dávku Veľkosť: 67 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti-donáška obedov Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov Veľkosť: 28 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Opatrovateľské služby

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o uzatvorenie „zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci“. Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Technické služby spol. s r.o.

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie vyjadrenia prevádzkovateľa verejnej kanalizačnej siete v obci Zohor Veľkosť: 43.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre obyvateľstvo Veľkosť: 35.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Iné tlačivá

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PRIHLÁŠKA na slávnostné uvítanie dieťaťa do života
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru PRIHLÁŠKA na slávnostné uvítanie dieťaťa do života (DOCX)
Veľkosť: 29.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP v k.ú. Zohor Veľkosť: 34 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
P L N O M O C E N S T V O Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Č e s t n é v y h l á s e n i e Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle k dokončenej stavbe postavenej na území obce ZOHOR Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky Veľkosť: 18.6 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Ž I A D O S Ť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zohor Veľkosť: 18.9 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla Veľkosť: 13.6 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023

Územné plánovanie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.doc Veľkosť: 92.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2024

Bez kategórie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (DOC)
Veľkosť: 25.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VÝMENU ZBERNEJ NÁDOBY Z DÔVODU POŠKODENIA
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru ŽIADOSŤ O VÝMENU ZBERNEJ NÁDOBY Z DÔVODU POŠKODENIA (DOC)
Veľkosť: 23.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 15 rokov)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 15 rokov) (DOC)
Veľkosť: 26.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o povolenie rozkopávky
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť o povolenie rozkopávky (DOCX)
Veľkosť: 48.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Ohlásenie drobnej stavby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Ohlásenie drobnej stavby (DOCX)
Veľkosť: 33.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (DOC)
Veľkosť: 24.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) (DOCX)
Veľkosť: 34.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (DOC)
Veľkosť: 25.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VÝMENU ZBERNEJ NÁDOBY Z DÔVODU POŠKODENIA
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru ŽIADOSŤ O VÝMENU ZBERNEJ NÁDOBY Z DÔVODU POŠKODENIA (DOC)
Veľkosť: 23.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 15 rokov)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 15 rokov) (DOC)
Veľkosť: 26.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o povolenie rozkopávky
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť o povolenie rozkopávky (DOCX)
Veľkosť: 48.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Ohlásenie drobnej stavby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Ohlásenie drobnej stavby (DOCX)
Veľkosť: 33.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (DOC)
Veľkosť: 24.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) (DOCX)
Veľkosť: 34.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023