Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vega

Detská hudobná skupina VEGA

Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.
T. č.: 0949 501 045
E-mail: precuchovastefanovicova@gmail.com

Popis činnosti:
Hudobná skupina vznikla VEGA v roku 1990 na podnet manželov Štefanovičovcov. Za dobu svojej existencie sa Vega zúčastnila mnohých zaujímavých podujatí. Odvážne a s veľkým nasadením začala účinkovať a podarilo sa jej presadiť nielen v rámci regiónu, ale stala sa obľúbenou formáciou v rámci Slovenska. Osobitne treba vyzdvihnúť humánny rozmer účinkovania skupiny. Veľkú časť vystúpení tvorí účasť na dobročinných vystúpeniach. Okrem toho účinkuje na rôznych školských i obecných podujatiach. V školskom roku 2002/2003 získal v rámci projektu Detský čin roka ocenenie „Kolektív detskej skupiny VEGA zo Zohoru v kategórii Dobrý nápad a za integrovanie mentálne postihnutého dievčatka a vydanie spoločného CD“. Toto ocenenie je poctou manželom Štefanovičovcom a ich hudobnej skupine, pretože dokázali deti a mládež viesť nielen odborne a za úspechom, ale i v duchu ľudskosti a lásky. Hudobná skupina Vega každoročne v spolupráci s obcou Zohor už viac ako 20 rokov pripravuje a realizuje „Bučové slávnosci“ pre deti a dospelých Zohora a širokého okolia. Ani pandémia Covid-19 toto podujatie neprerušila. V tomto období prebehla súťaž online formou. V roku 2023 začala novú tradíciu na rozvoj hudobno – pohybových a tvorivých zručností pod názvom Zábavné muzicírovanie – opäť pod záštitou Obecného úroda v Zohore a Základnej školy Albína Brunovského v Zohore.

V roku 2020 oslávila Vega 30. výročie svojho vzniku. V tomto roku vedenie detskej hudobnej skupiny Vega po manželoch Štefanovičovcoch prevzala ich dcéra Andrea Prečuchová Štefanovičová. Skupina pod jej vedením úspešne pokračuje vo svojej činnosti a jej cieľom je aj naďalej podporovať hudobné nadanie všetkých detí bez rozdielu, napomáhať k zmysluplnému tráveniu ich voľného času a aktívne sa podieľať na inklúzii detí so zdravotným znevýhodnením medzi intaktné deti.