Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zohorský Les

Občianske združenie OZ Zohorský les

e-mail: ozzohorskyles@gmail.com

facebook: OZ Zohorský Les

 

Výber z činností:

Všestranný rozvoj územia v katastri obce Láb v a Zohor v oblasti:

  1. a) ochrany, zveľaďovania a tvorby životného prostredia najmä formou dohľadu nad kvalitou životného prostredia, napr. formou nahlasovania nelegálnych skládok, nepovoleného výrubu lesných porastov, znečisťovania životného prostredia a pod.,
  2. b) spolupracovanie pri vzdelávaco–osvetovej činnosti z prostredia ekológie a napomáhanie rozvoju náučných činností v oblasti životného prostredia,
  3. c) organizovanie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacích, športových, spoločenských a kultúrnych aktivít a podujatí, seminárov, školení,
  4. d) spolupráca s obcou Láb, Zohor, školskými zariadeniami, podnikateľskými subjektmi a ďalšími organizáciami s súvislosti s naplnením cieľov a činností združenia,
  5. e) napomáhanie občanom starať sa o životné prostredie a zveľaďovať ho tak, aby mohlo slúžiť aj ďalším generáciám