Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunálny odpad, daň za psa, stočné, MZZO, rybárske lístky

Komunály odpad:

  • Vykonáva správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce
  • Vedie a zodpovedá za kompletnú agendu platiteľov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • Vydáva nádoby komunálneho odpadu a ročné nálepky na nádoby

 

Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva:

  • Vykonáva správu dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce
  • Vedie a zodpovedá za kompletnú agendu platiteľov dane

 

Životné prostredie – ochrana ovzdušia:

  • Vydáva stanoviská obce k umiestneniu nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia, alebo na uvedenie malých zdrojov znečisťovania do prevádzky
  • Určuje ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce

 

Životné prostredie - rybárske lístky:

  • Vedie evidenciu a povolenia rybárskych lístkov

 

Meno Kontakt
Eva Rafajová

E-Mail: poplatky@obeczohor.sk
Telefón: 02/65961 122 kl. 3
Mobil:    0915 738 453