Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kronika rok 1987 až 1990

Rok 1987

Rok 1987 bol  v živote našej spoločnosti významným obdobím. Celý sa niesol v znamení 70-ho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku. Poznačený bol aj niektorými mimoriadnymi udalosťami, ktoré zasiahli aj do života našich občanov.
Začiatkom apríla - v dňoch 9.-11.-ho navštívil našu vlasť najvyšší predstaviteľ ZSSR s. Michail Gorbačov s manželkou. Ľudia ho všade nadšene vítali a prejavovali mu mimoriadnu pozornosť a úctu. Tak tomu bolo aj pri návšteve Bratislavy. Hoci bola voľná sobota a nepriaznivé, chladné a daždivé počasie, mnohí naši občania cestovali do Bratislavy, aby s. Gorbačova mohli vidieť a pozdraviť. Bola to veľká udalosť a o nič menší zážitok.
Boj za svetový mier pokračoval aj v tomto roku. Veľkú pozornosť vzbudil návrh s. Gorbačova pri návšteve Prahy, vytvoriť z Európy "Dom mieru".
Mierové rokovania medzi ZSSR a USA nadobudli na intenzite a vyvrcholili v decembri stretnutím Michaila Gorbačova a prezidenta Ronalda Regana vo Washingtone v USA, kde 8.12. bola podpísaná dohoda o odstránení rakiet krátkeho a stredného doletu z Európy. Tento významný akt bol v celom svete  prijatý s veľkým nadšením a priazňou svetovej verejnosti.
V decembri prišlo k významnej zmene vo vedení nášho štátu. Prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ a ponechal si iba funkciu prezidenta republiky a člena ÚV KSČ. Na uvoľnené miesto bol zvolený s. Miloš Jakeš.

POČASIE

Nástup nového roku bol mierne nad 0 stupňov C. No po prvých januárových dňoch sa ohlásila zima mimoriadnou silou. Prišlo ochladenie a s ním neočakávaná nádielka snehu. Silné fujavice a husté sneženie 12. januára mali za následok ochromenie celej dopravy a dokonca priniesli aj mimoriadne zimné prázdniny na školách. Na cestách sa navŕšili záveje a po snehových pluhoch, ktoré usilovne vo dne aj v noci nielen v uliciach obce, ale aj na cestách mimo dediny pracovali, zostávali veľké kopy snehu. Ľudia s obavami očakávali záplavy, ktoré by mohli nastať po odmäku, pretože zem bola zamrznutá. Sneh však pozvoľna zmizol a žiadne záplavy v našom chotári nenastali.
Zima sa však nechcela od nás odobrať. Snežilo ešte aj 18.-20. marca. Začiatok mája bol teplý. Prvé májové dni vystúpila teplota až na 26 stupňov C, ale koniec mesiaca bol studený a daždivý.
Jún bol normálny, zato v júli prišli veľké horúčavy. V dňoch 16.-24.-ho denné teploty vystupovali až na 34 stupňov C a v noci teplota niekoľkokrát neklesla pod 20 stupňov C, čím boli noci označené za tropické.
Koniec júla a najmä august bol studený mesiac. Nízke teploty boli najmä v noci okolo 7 stupňov C a cez deň vystupovali iba na 17 stupňov C. Oteplilo sa až koncom mesiaca. Chladný august vystriedal teplý september. Zdalo sa, že sa opäť navrátilo leto, pretože v niektoré dni boli teploty až 27 stupňov C. Celá jeseň bola teplá.
Začiatkom novembra sa ohlásili mrazy, ale netrvali dlho. Po zablatenej Kataríne sme očakávali zasnežené Vianoce. Snehu však nebolo a denné teploty po Vianociach v posledné decembrové dni vystúpili na + 12 stupňov až + 13 stupňov C.

NÁRODNÝ VÝBOR

Vedenie obce sa v tomto období nezmenilo. Vo svojich funkciách zostávajú:


Predseda MNV: Vladimír Sloboda
Podpredseda: Miroslav Kimlička
Tajomník: Marek Šimek
Členovia Rady MNV:    Marta Bajcarová
  Benedikt Kliment
  Ing. Rudolf Kovár
  Jozef Matlovič
  Ľudovít Rybár
  Hermína Struhárová
  Kamil Tomša
  Mária Urbaničová.
   

Zamestnanci MNV sú:
Nela Slobodová, matrikárka a referentka pre sociálne veci a evidenciu obyvateľov
Peter Štefanovič, referent pre výstavbu a poľnohospodárstvo
Gabriela Kafková, administratívna pracovníčka
Anton Plunár, vedúci hospodársko-správneho odboru
Žofia Bertovičová, vedúca učtárne
Elena Valovičová, účtovníčka.

Úradné hodiny sú:

pondelok    8,00 - 16,30 hod.
streda 9,00 - 18,00 hod.
piatok 8,00 - 16,00 hod.
   

Pretože potreby občanov si vyžadujú pomoc po celý týždeň, tieto úradné hodiny sú iba formálne a pracovníci MNV vychádzajú občanom v ústrety podľa potreby.
Drobná prevádzka pri MNV:
Vedúcim je tu Miroslav Kimlička. Počet zamestnancov sa počas roka mení. Stálych je 15 a pracovníkov na dohodu bolo 13.
V tomto roku rozšírili svoje služby o maliarstvo a zemné práce.

BUDOVANIE OBCE

V obci okrem iného už dávno chýbalo kúpalisko. Stavba tohoto objektu započala v júli. Do konca roka bola vytvorená hodnota diela 1.340 tis. Kčs pri vynaložení 1.073 tis. Kčs finančných nákladov a odpracovaní 17.800 brigádnických hodín. Stavia sa v akcii "Z" a stavba má byť ukončená v r. 1989.
Mimo socialistického záväzku v akcii "Z" sa vybudovali v obci 3 tenisové ihriská s príslušenstvom. Hodnota diela činí 380 tis. Kčs. Finančné náklady predstavujú 200 tis. Kčs. Odpracovaných bolo 12.000 brigádnických hodín.
Hádzanári si dokončovali a upravovali hádzanárske ihrisko.
Pri skrášľovaní obce a zlepšovaní životného prostredia naši občania odpracovali 360.700 brigádnických hodín.
Úlohy budovania a skrášľovania obce sú obsiahnuté v celoobecnom socialistickom záväzku MNV za r. 1987.
V rámci individuálnej bytovej výstavby bolo v tomto roku dobudovaných 5 rodinných domov.

VEREJNÝ ŽIVOT, SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

ZO SZŽ každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa žien usporadúva slávnostnú akadémiu. Konala sa 8. marca, v nedeľu. Je to podujatie, na ktorom býva veľká návštevnosť. Obľúbená je najmä u našich starších spoluobčaniek, ktoré sa tešia na vystúpenia svojich vnúčat. Program bol pestrý. Vo vystúpeniach sa striedali deti z materskej školy, žiaci základnej školy, ženský spevácky zbor aj mládežnícky folklórny súbor "Zóhran". Odzneli recitácie, spev aj hudobné skladby hrané na husliach aj na klavíri. Pri príležitosti životného jubilea 50-tich rokov, za záslužnú prácu v SZŽ boli odmenené členky Katarína Slezáková striebornou plaketou ÚV SZŽ a členky Ružena Dénešová a Jozefína Míznerová bronzovou. Na záver hrala dychová hudba Ščepánkovcov.
28. marec je Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti konalo sa 27. marca stretnutie s učiteľmi družobnej školy z Modříc. Prišli pred obedom do Malaciek, kde ich očakával riaditeľ ZŠ František Kocian. Prezreli si etnografické múzeum v starom mlyne. V Zohore pokračovali prehliadkou obce a školy. V poobedňajších hodinách uskutočnilo sa slávnostné prijatie učiteľov modřickej aj zohorskej školy na MNV. Spojené bolo so zápisom do Pamätnej knihy obce. Stretnutie pokračovalo spoločným posedením pri hudbe v malej sále kultúrneho domu. Že sa hostia u nás dobre cítili, o tom svedčí rozlúčka v neskorých hodinách.
Oslavám 1. mája predchádzalo stavanie májí. Je to jedna z mála zachovávajúcich sa tradícií. Máje stavali regrúti a postavili 3. Dve boli pred hostincami a tretia na ulici Na dieloch.
Tohoročnému 1. máju prialo počasie. Bol príjemný slnečný deň a autobusy od rána odvážali účastníkov osláv do Malaciek. Do sprievodu nastúpili naši občania spolu s predstaviteľmi obce. Pionieri niesli zástavy, dievčence-dorastenky hádzanárskeho oddielu v jednotných úboroch, členovia folklórneho súboru "Zóhran" v zohorských krojoch a potom zamestnanci MNV, ACHP, ZŠ, MŠ a ostatní. Do kroku vyhrávala dychová hudba "Zóhranka".
Slávnostné poobedie pokračovalo v Zohore na štadióne TJ Družstevník futbalovým turnajom nazvaným "Zohorská liga". Tvoria ju štyri futbalové mužstvá. Starí páni, mužstvo ACHP, mužstvá dvoch hostincov "Arzenál Kratochvíľa" a "Vendelín".
O občerstvenie sa starali v stánkoch Jednoty a občas zahrala aj dychovka "Zóhranka".
Sviatočné poobedie 9. mája spríjemnilo vystúpenie členov Automotoklubu - "Autorodeo". Vystúpenie usporiadali v spolupráci s členmi TJ Družstevník, ktorí motoristom zapožičali ihrisko na niekoľkodenný tréning.
Záujem o vystúpenie bol veľký nielen medzi našimi občanmi, ale prišlo veľa divákov aj z okolia, takže priľahlé ulice sa na krátky čas stali jedným veľkým parkoviskom áut. Podiel má na tom aj čsl. televízia, ktorá v predvečer vo vysielaní na vystúpenie upozornila.
1. jún patrí deťom. Aj tento rok spoločenské organizácie pripravili pre deti viacero podujatí. Okrem súťaže v maľbe na asfalt, súťažili vo vreciach, s vajíčkom a pod. Víťazov čakala sladká odmena.
6. septembra konalo sa v kultúrnom dome stretnutie s dôchodcami, spojené so zápisom do pamätnej knihy Zohore. Prvý raz boli pozvaní dôchodcovia starší ako 65 roční. Na stretnutí sa pozvaným podávalo malé občerstvenie. Posedenie im spríjemnil kultúrny program a nakoniec zahrala dychová hudba "Ščepánkovci". Stretnutie organizovali ZO ČSČK, ZO SZŽ a sociálno-zdravotná komisia MNV.
17. októbra prebehlo spoločné požiarnotaktické cvičenie žiakov ZŠ a členov ZO ZPO. Po ohlásení poplachu v školskom rozhlase, ktorý ohlasoval požiar školy, bola nariadená rýchla evakuácia budovy. Po urýchlenom splnení tejto úlohy zasiahli požiarnici, ktorí predviedli hasenie požiaru.
Boj za svetový mier nadobúda stále väčšie rozmery a vo svete pribúdajú stále nové mierové akcie. Jednou takou boli v máji "Mierové pochody Olafa Palmeho", ktorého sa zúčastnili v Bratislave aj niektorí mladí ľudia z našej dediny. Ďalšia mierová akcia, ktorá zasiahla aj našu obec, bola 24. októbra "Vlna mieru". V tento deň o 12,00 hod. napoludnie rozozvučali sa zvony a sirény v japonskom meste Hirošima a túto zvukovú štafetu postupne podľa časových pásiem preberali mestá a dediny na celom svete. Aj v našej dedine sa napoludnie ozvali sirény a vyzváňali zvony a tak sme aj my podporili krásnu mierovú myšlienku. Vlna prešla celým svetom a skončila opäť v Hirošime.
Oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie začali pod patronátom MO ZČSSP v piatok 6. novembra lampiónovým sprievodom obcou k požiarnej zbrojnici, kde bola pripravená vatra. Okrem žiakov ZŠ zúčastnili sa ho predstavitelia obce, ZO KSS a ostatných zložiek NF. V sobotu 7. novembra o 12,00 hod. zazneli sirény.
Slávnostná akadémia bola v nedeľu 29. novembra poobede v kultúrnom dome. V programe vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, členovia detského folklórneho súboru "Zóhranček" a ženský spevácky zbor.
30. novembra o 18,00 hod. ZO SZŽ v klube dôchodcov usporiadala "Večer poézie a prózy - posedenie pri samovare". Verše a úryvky prózy z diel ruských a sovietskych básnikov a spisovateľov doplnila reprodukovaná hudba z diela P. I. Čajkovského a L. v. Beethovena. Tento pekný večer bol spojený s výstavou a predajom kníh.
Aj v tomto roku organizovala ZO ČsČK odber krvi od dobrovoľných darcov. Prebehol trikrát. Za viacnásobný bezplatný odber krvi udelili čestnú bronzovú plaketu MUDr. Jánskeho Ambrózovi Kovarovičovi. Strieborné plakety získali: Ján Zvara, Milan Hyka, Stanislav Piaček, Tibor Kubenka, Jozef Kovár.
Niektoré spoločenské organizácie pripravili pre svojich členov zájazdy či už za kultúrou alebo za krásami vlasti.
V januári ZO SZŽ usporiadala zájazd do Bratislavy do divadla na predstavenie operety "Čardášová princezná".
Tá istá organizácia v júni uskutočnila turistický výlet na Plavecký hrad a v júli autobusový zájazd pre ženy s deťmi na kúpalisko do Čalova.
V júni ROH pri ZŠ pripravilo zájazd do Gottwaldova, Lešnej a Vizovíc.
V auguste MO SZŽ urobila zájazd do Nitry na poľnohospodársku výstavu "Agrokomplex 87´".
Členovia ZO ČsČK v auguste podnikli cestu "Za krásami Slovenska".
MO Slovenského zväzu rybárov 24. apríla usporiadala rybárske preteky "Štvorec" a v noci z 10. na 11. júla uskutočnila tzv. "Nočný lov".
11. ročník brannošportových hier "O pohár predsedu MNV" sa uskutočnil v sobotu 19. septembra. Hry otvoril predseda MNV o 9,00 hod. na ihrisku TJ Družstevník.

Pretekov sa zúčastnilo 157 pretekárov a rozhodovalo 20 rozhodcov.

Na brannom preteku bolo      28 družstiev      84 pretekárov
volejbal   7 družstiev   46 pretekárov
nohejbal   9 družstiev   27 pretekárov.
         

Vyhodnotenie BŠH prebehlo v kultúrnom dome a previedol ho hlavný rozhodca Dr. Ján Masarovič. Putovné poháre a diplomy odovzdal predseda MNV Vladimír Sloboda. Ostatok večera spríjemňovala hudba, ktorú zabezpečoval HIFI klub.
Umiestnenie:

  Ženy   Muži
I. ZO SZŽ   TJ Družstevník
II. ZO ČsČK   DO SZM
III. ROH pri ZŠ     ZO ZPO
IV.    ZO ZPO   VÚ Zohor
V. -   ZO ČsČK.
       

POĽNOHOSPODÁRSTVO

V tomto roku na hospodárskom dvore Zohor, ktorý patrí JRD Záhorská Niva, z bývalej jedálne, kôlne na stroje a hydinárne vybudovali kancelárie pre úseky rastlinnej výrobe, špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby - hospodársky dvor Zohor, ako aj sociálne zariadenie pre pracovníkov. Celá budova bola plynofikovaná.

Rastlinná výroba

Na tomto úseku pracuje 54 pracovníkov.
Hospodári sa na 5.521 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 4.915 ha ornej. V tomto roku sa pestovalo:

    ha   priemerný ha výnos v q
pšenica   889   48
jačmeň   571   46,5
raž   849   34,6
kukurica   595   43,7
ovos   91   34,1
repka olejná   300   29,9
    2.413.    
Dorobili:        
obiloviny spolu      130.855 q    
repka olejná   8.977 q    
krmoviny   673.644 q v zelenom stave       
siláže   178.529 q    
senáže   52.243 q    
sena   10.660 q.    
         

Strojový park vlastní 33 traktorov s príslušenstvom - závesnými náradiami - na smykovanie, bránenie a pod.
Hlbokú orbu, sejbu, zber obilovín, krmovín prevádza stredisko "Poľnej ťažkej mechanizácie", ktoré je v Lábe a patrí do úseku Práce a služieb.
Stredisko rastlinnej výroby vlastní sýpku, 3 haly na uskladnenie obilia a začala sa výstavba novej sušičky, ktorú buduje Agrostav Pezinok. V tomto roku sa vybudovalo aj poľné hnojisko.

Špeciálna rastlinná výroba

V tomto úseku pracuje 103 pracovníkov.
Stredisko pestuje nasledovné druhy zeleniny:

Poľná zelenina: Ha Priemerný ha výnos v q:    Výroba v q:    Plán v q:   
Kapusta hlávková    100    253 25.300 50.000
Mrkva 30 153 4.590 9.150
Petržlen 20 47 950 2.600
Zemiaky skoré 35 114 3.990 4.550.
         

Nesplnenie produkcie bolo zapríčinené klimatickými podmienkami.
U kapusty hlávkovej to bolo z dôvodu vysokých teplôt v septembri, ktoré ovplyvnili tvorbu hlavičiek a hlavne výskyt štvrtej generácie mlynárika kapustného, ktorého húsenice narobili veľké škody.
U mrkvy a petržlenu vplyvom silných vetrov boli zasiate plochy značne vyfúkané a sústavný nedostatok vody v letných a jesenných mesiacoch mal za následok nízku úrodu týchto plodín.
Úrodu zemiakov ovplyvnilo chladné a daždivé počasie na jar, čím bol zber zemiakov posunutý o 23 dní neskôr. Kvalita zemiakov bola tiež horšia.
Ak sú vytvorené podmienky, zber kapusty, mrkvy a skorých zemiakov prechádza na kombajnový.
Úsek ďalej pestuje harmanček. V tomto roku to bolo na 100 ha ploche, ale zber sa uskutočnil len na 50 ha, pretože 50% vyfúkalo. Harmanček sa zberal kombajnom, ktorý na tento účel JRD zakúpilo. Ďalej boli zakúpené 4 triedičky na harmanček. Triedilo sa na tri triedy a na odpad. Pracovalo sa na tri smeny a sušenie prevádzali ŠM Malacky.
V tomto roku sa opäť objavili škodcovia poľnohospodárskych plodín. Bola to pásavka zemiaková, proti ktorej bol urobený jeden postrek na skorých zemiakoch. Na kapuste okrem spomínaného mlynárika kapustného sa vyskytla voška kapustná, méra a skočka, proti ktorej bol postrek urobený dvakrát. Na petržlene sa robil jeden postrek proti múčnatke.
Po malej úprave sa znova začali v skleníku pestovať kvety: frézie, chryzantémy a drobná zelenina.

Pozberová úprava zeleniny

Pozberová úprava zeleniny sa prevádza vo vlastnej kapustárni a v hale, ktorá je prenajatá od Poľnohospodárskeho odbytového združenia.
Lahôdkovej kapusty sa v tomto roku vyprodukovalo 17.420 q. Plán bol však 20.000q. Výroba nebola splnená pre neúrodu kapusty hlávkovej. Odberateľmi lahôdkovej kapusty sú Slovlik Stupava, JZD Slušovice a rôzne závodné a školské jedálne.
Ďalším upravovaným druhom zeleniny sú zemiaky. Lúpaných zemiakov sa vyrobilo iba 5.520 q, hoci  plán bol 10.000q. Nesplnenie plánu bolo zapríčinené nízkou vyťaženosťou, pretože v jarných mesiacoch zemiaky boli veľmi poškodené a okrem toho linka na lúpanie zemiakov mala ťažké poruchy. O upravené zemiaky bol veľký záujem a hoci sa pracovalo na dve smeny, výroba sa nestačila plniť. Hlavným odberateľom boli Mraziarne Žilina a Nitra, ďalej reštaurácie, závodné a školské jedálne.

Živočíšna výroba - hospodársky dvor Zohor

V tomto úseku pracuje 53 ľudí. Chová sa tu hovädzí dobytok a ošípané. Tento chov sa zameriava na výrobu mlieka. V ôsmych objektoch sa chová hovädzí dobytok a v jednom ošípané.
Kráv je 350 ks. Hovädzí dobytok na výkrm 240 ks. Ošípaných je 400 ks.
Úžitkovosť: Jedna krava dá denne 12 l mlieka. Prírastok hovädzieho dobytka je denne 0,80 kg. Dojí sa strojove. Mlieko vyrábajú v I. triede. Jeho realizačná cena je 3,60 Kčs za liter.
Keďže v tomto roku bol hospodársky dvor vybraný do okresnej súťaže skrášľovania životného prostredia, v celom hospodárskom dvore sa vybudovali asfaltové cesty, upravili sa výbehy, previedla sa oprava objektov, všetky boli vybielené zdnuka aj zvonku a upravený bol celý dvor. V tejto súťaži sa hospodársky dvor umiestnil na druhom mieste.

KULTÚRA

Takmer všetka kultúrna činnosť v obci sa prevádza prostredníctvom Miestneho kultúrneho strediska, čo je nový názov pre doterajšiu Osvetovú besedu.
V tomto roku záujmovú umeleckú činnosť v obci prevádzalo 10 kolektívov.
Dychová hudba "Zóhranka", ktorej vystúpenia sprevádzajú významné akcie v obci ako je kladenie vencov pri pomníku padlých, slávnostné schôdze a oslavy.
Na tanečných zábavách a svadbách vyhráva kapela "Ščepánkovci" a mladšia "Z-kvintet".
Ženský spevácky zbor v tomto roku oslávil svoje desaťročie. Bez vystúpenia speváčok sa nezaobišla ani jedna slávnosť alebo slávnostný zápis na MNV. Pri príležitosti Kultúrneho leta 87´ v Bratislave dňa 22. augusta vystúpil spevácky zbor na Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND v programe "Deň ľudového umenia", ktoré hovoreným slovom sprevádzal známy športový reportér Gabo Zelenay. Na tomto istom vystúpení sa zúčastnil aj mládežnícky folklórny súbor "Zóhran", ktorý v pôvodných zohorských krojoch zatancoval niekoľko starých tancov.
Folklórny súbor "Zóhran" sa v tomto roku v júli zúčastnil okresnej súťaže folklórnych súborov v Čataji a umiestnil sa na 2. mieste s postupom do krajského kola v Uhrovci.
So ženským speváckym zborom spolupracuje aj recitačný krúžok. Členka tohoto krúžku Anna Sarvašová sa zúčastnila recitačnej súťaže "Vansovej Lomnička", kam ju vyslala ako členku ZO SZŽ. Po víťazstve v okresnom a krajskom kole postúpila na celoslovenské do Podolínca a umiestnila sa medzi víťazkami.
V tomto roku začal opäť pracovať detský folklórny súbor "Zóhranček" pod vedením Jožka Rybára. Jeho prvé vystúpenie sa uskutočnilo na akadémii pri príležitosti 70. výročia VOSR.
Zbor pre občianske záležitosti uskutočnil v tomto roku 103 obradov a slávností, ktoré boli spojené so zápisom v "Pamätnej knihe". Z toho bolo 22 sobášov, z nich 5 bez cirkevných obradov, 3 individuálne zápisy detí a 8 hromadných zápisov do matriky, 2 jubilejné sobáše pri 60. výročí a 2 pri 50. výročí, 8 zápisov pri životných jubileách, 1 pri odchode do dôchodku, 2 pri príležitosti MDŽ, 1 pri príležitosti Dňa učiteľov, 1 pri odovzdávaní občianskych preukazov 15 ročným, 1 pri ukončení školskej dochádzky, 1 pri príležitosti Dňa pohraničnej stráže, 1 pri odchode vojakov do civilu, 1 pri stretnutí dôchodcov starších ako 65 ročných. Uskutočnila sa jedna slávnosť pamiatky  zosnulých, 47 pohrebov, z toho 1 občiansky a 1 návšteva v Domove dôchodcov v Stupave spolu so ženami zo ZO SZŽ a ZO ČsČK.
Miestna ľudová knižnica mala v tomto roku 13.941 výpožičiek a navštívilo ju 4.258 čitateľov. Knižný fond je 14.183 zväzkov. Činnosť knižnice bola v tomto roku slabá. Začiatkom roka bola 3 mesiace uzavretá, pretože sa prevádzala modernizácia kúrenia a v septembri až novembri bola uzavretá pre maľovanie a chorobu vedúcej.
16. februára vo veľkej sále kultúrneho domu vystúpila česká hudobná skupina "Kapela bez kapelníka" s programom nazvaným "Buřinky a jiné klobouky".
12. júna prebehla súťaž vojenských súborov s večerným programom.
28. júna žiaci našej základnej školy zahrali divadelnú hru Andersen-Švarc "Snehová kráľovná". Jedno predstavenie sa uskutočnilo pre deti a druhé pre dospelých. Záujem medzi našimi občanmi bol značný.
24. júla bolo vystúpenie slovenskej hudobnej skupiny "Dereš". Vystúpenie zaujalo predovšetkým našu mládež.
Menej navštívený bol koncert rockovej hudby dňa 22. decembra.
6.-9. júna usporiadali členky Klubu dôchodcov v Zohore výstavu svojich ručných prác. Vystavovali vlastné práce, ktoré vytvorili počas svojej klubovej činnosti. Výstava upútala najmä ženy. Navštívilo ju 560 občanov.
3.-4. októbra prebiehala výstava ovocia, zeleniny, aranžovania kvetov, prvý raz spojená s výstavou hydiny. Výstavu navštívilo 654 návštevníkov a s uznaním obdivovali exponáty 24 vystavovateľov. Mimoriadne vkusne boli aranžované kvety vo vázach, košíkoch, slamienkách i pohároch. Usporiadaateľmi výstavy boli MO Slov. zväzu záhradkárov a MO Slov. zväzu drobnochovateľov.
14. novembra sa uskutočnila výstava výrobkov kurzu medového pečiva, ktorý usporiadala ZO SZŽ spolu s MO Slov. zväzu včelárov. Medovníky boli veľmi pekné, vkusne zdobené a rýchlo sa rozpredali.
Zábavy a spoločenské večierky patria medzi najrozšírenejšie a najviac navštevované. Obľúbené sú nielen medzi našou domácou mládežou, ale dochádza na ne aj veľa mladých ľudí z okolitých dedín. Priťahuje ich priestranná sála, ktorá patrí medzi najväčšie v okolí, ale častejšie obľúbená kapela, ktorá na zábave vyhráva. Horšou stránkou týchto zábav bývajú rôzne konflikty podporované užitým alkoholom, občas končiace výtržnosťou. No aj napriek tomu sa počas roku uskutočnilo 22 zábav alebo večierkov.
24. januára - spoločenský večierok, ktorý usporiadal ZRPŠ pri ZŠ.
14. februára - I. reprezentačný ples, ktorý usporiadal MO Slovenského zväzu ochrancov prírody v Stupave.
28. februára - fašiangová zábava ZO ZPO. Hrala hudobná skupina "Reflex".
4. marec - maškarný ples žiakov ZŠ.
28. marec - konalo sa stretnutie mládeže Záhoria - "Klubfórum". Na podujatí sa zúčastnili členovia DO SZM z obcí Marianka, Borinka, Vysoká pri Morave, Láb, Jablonové. Prvú časť stretnutia vyplnili ukážky klubovej činnosti a v druhej časti pokračovala spoločenská zábava.
19. apríl - hádzanársky oddiel TJ uskutočnil "Veľkonočnú zábavu". Hrala hudobná skupina "Stimul" z Malaciek.
1. mája - Miestne kultúrne stredisko usporiadalo "Prvomájovú veselicu".
30. mája - zábava DO SZM. Hrala skupina "Reflex".
13. jún - spoločenský večierok ZRPŠ pri Materskej škole.
26. jún - ZRPŠ pri Základnej škole uskutočnilo tradičný rozlúčkový večierok pre 54 žiakov končiacich 8. triedu ZŠ. Večierok bol spojený s krátkym kultúrnym programom.
11. júl - hodová zábava. Usporiadateľom bolo Miestne kultúrne stredisko. Hral "Z-kvintet".
26. september - jesenná hodová zábava usporiadaná ZO ZPO.
31. októbra - zábava usporiadaná DO SZM.
7. novembra - prvý raz sa uskutočnil spoločenský večierok, stretnutie 60-ročných.
14. novembra - spoločná zábava ZO SZŽ a včelárov tzv. "Medová zábava". Predávali sa na nej medovníky, ktoré upiekli ženy na kurze medového pečiva.
21. novembra - TJ Družstevník usporiadala "Katarínsku zábavu". Hrala hudobná skupina "Modul" z Malaciek.
Zároveň v malej sále "Svadobka" prebiehal spoločenský večierok, stretnutie 50-ročných. Večierku predchádzal slávnostný zápis do pamätnej knihy na MNV. Do tanca hrali "Ščepánkovci".
5. decembra ZO ZPO pre svojich členov usporiadala "Mikulášsky večierok".
21. decembra Pionierska organizácia SZM pri ZŠ uskutočnila pre žiakov posedenie "Pod jedličkou".
31. decembra - "Silvestrovská zábava". Usporiadateľom bolo MKS a hral "Z-kvintet".
Okrem bežných zábav konali sa v kultúrnom dome aj dve výročné schôdze.
5. februára prebiehala výročná schôdza JRD Záhorská Niva. Schôdza bola ukončená zábavou, na ktorej do tanca vyhrávala dychová hudba "Uninčanka".
13. marca mal výročnú schôdzu Agrochemický podnik. Po ukončení rokovania pokračovala spoločenská zábava, na ktorej hrala podniková kapela "Satani".

ŠKOLSTVO

Materská škola

V školskom roku 1986/87 bolo zapísaných 147 detí. Na škole pracovalo 8 vychovávateliek. Riaditeľkou zotrváva Helena Matlovičová. Zástupkyňa riaditeľky je Jana Fischerová.
Vytvorené boli

2 oddelenia najstaršej - VI. vekovej skupiny
1 oddelenie strednej - V. vekovej skupiny
1 oddelenie najmladšej -    IV. vekovej skupiny.
   

Osobitná škola

Osobitná škola v tomto školskom roku bola trojtriedna, pričom jedna trieda bola v Plaveckom Štvrtku. Riaditeľom zostáva Alojz Hollý. Okrem neho pracovali na škole tri učiteľské sily, z nich jedna v Plaveckom Štvrtku v I. triede, utvorenej z ročníkov 4.-6. s počtom žiakov 17. V Zohore bola II. trieda pozostávajúca z ročníkov 5.-6. s počtom žiakov 13 a III. trieda z ročníkov 7.-8 s počtom žiakov 12.

Základná škola

Školský rok 1986/87 sa po prvý raz začal netradične a to odučením prvej hodiny nazvanej "Hodina mieru". Hovorilo sa na nej aký veľký význam má pre ľudstvo mier a pokojná práca občanov. Dopĺňali ju básne a piesne o mieri. Téma mieru sa odrážala aj vo výzdobe tried.
Slávnostné otvorenie školského roku bolo v kultúrnom dome za účasti hostí z radov predstaviteľov obce a rodičov.
V tomto školskom roku bolo na škole zapísaných 430 žiakov, ktorí boli rozdelení do 16 tried.
Riaditeľom školy zotrváva František Kocian, zástupca riaditeľa Emil Urbanič a 23 učiteľov, z čoho boli 3 vychovávateľky školskej družiny, ktorá mala v tomto školskom roku 3 oddelenia.
Školský rok 1986/87 bol ukončený slávnosťou v kultúrnom dome. Žiaci, ktorí dosiahli veľmi dobré vyučovacie výsledky a boli vyznamenaní, alebo v rôznych súťažiach medzi školami dosiahli popredné umiestnenie, boli odmenení knihami.
Dochádzku na našej škole ukončilo 54 žiakov a z nich 25 odišlo študovať na stredné školy. Pri hodnotení celkového prospechu v rámci okresu, škola sa umiestnila na 12. mieste.
Na škole pracovala Pionierska organizácia SZM a jej skupinovým vedúcim bol Emil Lukáč.
Činnosť pionierov sa sústreďovala v záujmových krúžkoch. Boli to krúžky: požiarnický, astronomický, rybársky, basketbalový, futbalový, literárno-dramatický, rozhlasový, rádioamatérsky a Klub medzinárodného priateľstva.
V literárno-dramatickom krúžku okrem nácviku divadelnej hry "Snehová kráľovná" zamerali sa deti na súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Súťažili aj v prednese ruskej poézie a prózy "Puškinov pamätník" a v speve v súťaži "Melódie priateľstva". Všetky tieto súťaže sú medzi deťmi obľúbené a každá z nich je pre ne malým sviatkom.
Okrem literárnych súťaží pionieri súťažili v súťaži "Pioniersky samopal", dopravnej súťaži "Pioniersky semafor" a brannošportovej hre "O pohár predsedu MNV", do ktorej sa zapojilo 78 žiakov.
Zaujímavé podujatie pre deti pripravili požiarnici. V júni usporiadali "Kvíz o požiarnej ochrane", spojený s výstavkou žiackych výtvarných prác s požiarnickou tématikou.
Pri príležitosti 70. výročia VOSR bola usporiadaná výstava žiackych výtvarných prác "ZSSR očami detí" a "Mier očami detí".
K najúspešnejším krúžkom na škole už niekoľko rokov patrí astronomický. Od jeho vzniku ho vedie Etela Ščasná, správna zamestnankyňa školy. Každoročne sa zúčastňuje súťaží s popredným umiestnením. V tomto školskom roku v okresnej súťaži "Čo vieš o hviezdach" získal prvé miesto a v krajskej siedme.
28. mája sa konal slávnostný pioniersky sľub žiakov tretích ročníkov. Sľub sa konal na bratislavskom Slavíne. Hoci počasie nebolo najpriaznivejšie - bolo chladno a daždivo, deťom sviatočnú náladu nepokazilo. Po sľube si prezreli Slavín, položili kvety na hroby padlých vojakov a pokračovali prehliadkou bratislavského hradu. Poobedie, už slnečné, strávili v zoologickej záhrade. 20. augusta členovia literárno-dramatického krúžku sa zúčastnili zájazdu do Buchlovíc a na hrad Buchlov.

OBYVATEĽSTVO

Stav obyvateľstva k 31. decembru 1987 bol 3.161 obyvateľov. Oproti minulému roku je to úbytok o 71 občanov. Počas roka

Narodilo sa 34 detí.
Prihlásených bolo    34 osôb.
Odhlásilo sa 94 osôb
Zomrelo 45 osôb.


V tomto roku zomrela aj naša najstaršia občianka Mária Hricová, Dolná ul. vo veku 96 rokov.
Najstaršou žijúcou obyvateľkou je teraz Dorota Kovárová, narodená 15. februára 1893, bytom Kvetná ul. 5.
Uzavrelo sa 22 nových manželstiev, ale žiaľ, bolo aj 5 rozvodov.
Dva manželské páry oslávili 50. výročie sobáša. Boli to manželia Rozália a Martin Havlíkoví a Mária a František Šteffekoví.
60. výročie sobáša oslávili manželia Mária a Valent Kimličkoví a Františka a Demian Šimekoví.
Dvaja naši mladí spoluobčania ukončili štúdium na vysokej škole technickej, odbor elektrotechnika a dosiahli titul inžiniera. Jeden je absolventom hudobného odboru na bratislavskom konzervatóriu.

Socialistická súťaž skvalitňovania pracovného a životného prostredia pracovníkov JRD a občanov v obci

V prvej etape tejto súťaže, ktorú vyhlásila Rada ONV Bratislava-vidiek, ako spoluhodnotený partner bola nám určená obec Gajary, ZŠ Gajary a JRD - hospodársky dvor Gajary.
Medzi všeobecné úlohy pre obec a ZŠ patrila celková úprava obce, verejných priestranstiev, výsadba trávy, kvetov, zriadenie oddychových priestranstiev, detských ihrísk a pod.
Z toho dôvodu a v záujme zaktivizovať a zapojiť do skrášľovania obce všetkých našich občanov, bol v našej obci mesiac september vyhlásený za "Mesiac pracovnej cti a občianskej aktivity". Skutočné upratovanie a úprava obce vyvrcholili v posledný septembrový týždeň, takže v I. etape súťaže pri hodnotení dňa 29.9. sme dobre obstáli a boli sme zaradení do II. etapy súťaže, v ktorej našimi súpermi boli obce Budmerice, Gajary, Most, Lozorno a Tomašov. Tak v upratovaní, čistení a úprave obce sa pokračovalo. Dňa 10. októbra v dopoludňajších hodinách na priestranstve pred kultúrnym domom mohli predsedovia ZO KSS František Kocian, MV NF Emil Urbanič, MNV Vladimír Sloboda a tajomník MNV Marek Šimek za zvukov dychovej hudby "Zóhranka" privítať hodnotiacu komisiu súťaže, ktorú tvorili zástupca KV KSS s. Žilavý, zástupca Zsl. KNV a predseda komisie s. Krokovič, podpredseda komisie s. Horváthová z KNV, tajomník OV KSS s. Knitler, predseda ONV s. Vaškovič, predseda Slovenského výboru Zväzu družstevných roľníkov Cyril Moravčík, zástupca Okresného poľnohospodárskeho strediska s. Kolár, vedúci a zástupcovia odborov ONV, zástupcovia MNV, JRD, riaditelia škôl súťažiacich obcí nášho okresu ako aj zástupcovia obcí, ktoré budú súťažiť v ďalšom období.
Prehliadková trasa viedla od kultúrneho domu cez Kováčsku ulicu k MNV, ulicou Na záhumní na Námestie 1. mája, miestny cintorín, ulicou Na trávnikoch, Námestie mládeže, Domkárskou ulicou k nákupnému stredisku, Školskou do areálu ZŠ a MŠ a Lábskou späť do kultúrneho domu. Komisia urobila aj prehliadku a kontrolu JRD - hospodárskeho dvora.
Okresná komisia pre životné a pracovné prostredie vyhodnotila troch z každej kategórie.
V kategórii obcí sa naša obec umiestnila na druhom mieste za Budmericami. Za toto umiestnenia získal MNV finančnú odmenu vo výške 15.000,- Kčs. V kategórii JRD sa JRD Záhorská niva - hospodársky dvor umiestnil tiež na druhom mieste za JRD Záhoran Gajary.
V mesiaci júli uskutočnila komisia miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy anonymnú anketu v záujme zlepšenia úrovne poskytovaných služieb v obci. Občania sa mohli takto vyjadriť k obchodnej sieti a zásobovaniu, činnosti Západoslovenských uholných skladov, vývozu pevného domového odpadu, sklenárstvu, oprave elektrospotrebičov, k službám poskytovaných Drobnou prevádzkou pri MNV, k doprave ČSAD, Zberným surovinám a ďalším. Anketa zo strany občanov nepriniesla očakávaný výsledok. Zapojilo sa do nej iba málo občanov a pripomienky smerovali k obchodnej sieti, zásobovaniu predajní a vyjadrovali nespokojnosť s prácou predavačiek. Pozitívnym výsledkom bolo rozšírenie sortimentu tovaru z oblasti drogérie v predajni potravín v nákupnom stredisku a znovuotvorenie cukrárne.
Cukráreň otvorili 17. decembra po úprave jej priestorov. Rozšírili predaj o alkoholické nápoje, však s prísnym zákazom fajčenia v oboch miestnostiach. Takto aspoň čiastočne bolo nahradené už dávnejšie zatvorené espresso.
Nepríjemný rozruch v obci spôsobili Zsl. uhoľné sklady, ktoré mali pobočku v Zohore. Zrušenie tejto pobočky vyvolalo veľkú nespokojnosť medzi obyvateľmi a ich počínanie sa stalo predmetom kritiky aj v televíznom vysielaní v relácii "Aktuality".
Je pravda, že určitá časť našich domácností bola plynofikovaná a tak prestala byť odkázaná na služby Zsl. uhoľných skladov. Avšak väčšia časť obce ich služby - objednávky uhlia a predaj fliaš propanbutanových ešte stále potrebuje. To bolo príčinou nespokojnosti a mnohých sťažností občanov. Prípad sa riešil okamžite prostredníctvom MNV. Hovorilo sa v ňom aj na schôdzi 11. decembra v kultúrnom dome. No vtedy už bola vec čiastočne vyriešená tým spôsobom, že od decembra jedenkrát v týždni prichádzala pracovníčka Zsl. uhoľných skladov na MNV, kde preberala objednávky od občanov.
Významná akcia, ktorá sa uskutočnila 11. decembra, mala názov "Jednotný politický deň. Bola to verejná schôdza našich občanov so zástupcami Krajského výboru KSS, Okresného výboru KSS, Západoslovenského KNV, ONV Bratislava-vidiek, Západoslovenskýh Uhoľných skladov, Okresného podniku komunálnych služieb Malacky, Jednoty-spotrebného družstva Bratislava-vidiek ako aj predstaviteľmi ZO KSS, MV NF a MNV.
Cieľom tejto verejnej schôdze bolo v rámci prestavby národného hospodárstva zlepšiť poskytovanie služieb obyvateľstvu. Schôdza sa konala v malej sále kultúrneho domu a miestnosť bola zaplnená do posledného miesta. Občania prejavili mimoriadny záujem o problémy, ktoré vznikli v našej obci a predovšetkým o ich riešenie. Kritické slová odzneli na zásobovanie predajní, najmä potravinami. Neskorý dovoz chleba, pečiva, mlieka, nedostatok mliečnych výrobkov, lacnejších druhov mäsa ale aj iných druhov tovaru, bol už dávno príčinou nespokojnosti. Však pracovník, ktorý zastupoval Jednotu, svojou prázdnou rečou vôbec neuspokojil prítomných. Nespokojnosť bola aj s nepravidelným odvozom domového odpadu. Odzneli kritické slová na prácu Zsl. uhoľných skladov, na zlú kvalitu uhlia, v ktorom je veľa prachu a na nízke prídely uhlia, ktoré na zimné vykurovacie obdobie nepostačujú. Ukázalo sa, že je veľa problémov, ktoré našich občanov trápia a je nutné ich riešiť.
Pozitívnym prínosom v doprave bolo rozšírenie autobusových spojov do Stupavy a späť o 4.

ŠPORT

Telovýchovná jednota "Družstevník" vyvíjala svoju činnosť viacerými smermi. Najväčšiu pozornosť venovali futbalu. Aktívnu činnosť prevádzali dve mužstvá mužov "A" a "B".
"A" mužstvo pod vedením trénera Dr. Jána Masaroviča v "Okresnej súťaži vo futbale v II. triede" obsadilo 4. miesto. "B" mužstvo hralo v III. triede, z ktorej vypadlo. Najúspešnejší bol dorast. V "Okresnej súťaži vo futbale v II. triede obsadil 2. miesto. Trénerom bol Dr. Ján Masarovič.
Z detí boli vytvorené 2 žiacke oddiely a 1 prípravný.
V tomto roku začal svoju prípravnú činnosť tenisový oddiel, pre ktorý brigádnickou formou vybudovali tenisové ihrisko. Zatiaľ tréningy prebiehali v telocvični ZŠ.
Telovýchovná jednota venovala pozornosť aj základnej rekreačnej telesnej výchove. Prevádzalo ju asi 15 žien pod vedením Eleny Kovárovej. Druhú skupinu tvorili muži - "Starí páni", ktorých počet bol kolísavý.
Hádzanársku činnosť prevádzalo družstvo mužov. V krajskej súťaži obsadili 9. miesto.
Ďalej to bolo družstvo starších žiačok, ktoré v "Mestskej súťaži Bratislavy" sa umiesnili na 5. mieste. Okrem toho pracovalo aj družstvo mladších žiačok a mladších žiakov.
Hádzanársky oddiel usporiadal 15. augusta I. ročník súťaže o "Pohár SNP". Zúčastnili sa ho družstvá z Lozorna, Cífera, Jablonice a Zohora. Zohorania obsadili 3. miesto.

VZORNÁ POHRANIČNÁ OBEC SSR

Pri príležitosti 36. výročia prijatia zákona na Ochranu štátnych hraníc, konali sa dňa 21. júna oslavy "Dňa Pohraničnej stráže". Usporiadateľmi boli OV KSS Bratislava-vidiek, ONV Bratislava-vidiek, MNV a Zväzok Pohraničnej stráže SNP Bratislava.
Bolo to zároveň aj vyhodnotenie súťaže z r. 1986 spojené so slávnostným odovzdaním čestného titulu našej obci "Vzorná hraničná obec SSR". K sviatočnému ovzdušiu v dedine prispela dychová hudba. Hneď poobede pred kultúrnym domom vyhrávala zohorská dychová kapela "Zohoranka", ktorá zároveň aj vítala účastníkov slávnostného plenárneho zasadania MNV vo veľkej sále kultúrneho domu. Zasadanie sa konalo za účasti hostí, predstaviteľov obce a naši občanov. Hostia boli:
tajomník  OV KSS Štefan Vacula
predseda ONV Bratislava-vidiek Ing. Michal Vaškovič
tajomník ONV Bratislava-vidiek Dr. Jozef Kollár
podplukovník Fečo
major Milan Kuzma
tajomníčka OV NF Ing. Viera Záblacká
poslanec SNR Viktor Antal.
Slávnosti v kultúrnom dome sa zúčastnilo 423 občanov. Po uvítacom príhovore predsedu MNV a slávnostnom príhovore tajomníka ONV Dr. Jozefa Kollára, nastal krátky kultúrny program speváckeho zboru ZO SZŽ.
Slávnostným aktom bolo vyznamenanie - udelenie Čestného uznania za aktivitu pri plnení úloh volebného programu NF a ochrany štátnych hraníc v roku 1986. Vyznamenaných bolo 32 jednotlivcov a 9 kolektívov. Medzi tieto kolektívy patrí JRD Záhorská Niva, ACHP Zohor, Oddiel mladých strážcov hraníc pri PO SZM, Poľovnícke združenie "Havran", MO Slovenského rybárskeho zväzu, TJ Družstevník, ZO Zväzu požiarnej ochrany, ZO Slovenského zväzu žien, DO Socialistického zväzu mládeže.
Rote pomocníkov Pohraničnej stráže bol prepožičaný titul "Vzorná rota PPS".
Ďalšia časť osláv Dňa Pohraničnej stráže pokračovala v obci. Na priestranstve pred požiarnou zbrojnicou vyhrávala Ústredná hudba pohraničnej stráže z Prahy a zatiaľ sa na konci "Lábskej ulice pripravovala na slávnostný pochod jednotka Pohraničnej stráže, ktorá mala defilovať pred tribúnou, kde sa konalo slávnostné zhromaždenie našich občanov.
Po príchode hostí na slávnostne vyzdobenú tribúnu, ktorá stála pri obchode s potravinami na Lábskej ulici, nastúpila vojenská jednotka a jej veliteľ podal hlásenie. Slávnostný prejav z tribúny predniesol námestník ministra vnútra SSR plukovník ing. Bohuslav Pelan, ktorý vyhlásil Zohor za "Vzornú hraničnú obec SSR". Pozornosť našich občanov upútal Slávnostný pochod vojenskej jednotky, akt, s ktorým sa mnohí stretli po prvý raz. Tohoto slávnostného zhromaždenia sa zúčastnilo asi 1.500 občanov. Pokým v kultúrnom dome bol slávnostný obed, pred požiarnou zbrojnicou zneli rezké zvuky ľudovej hudby. To na záver slávností vystupoval folklórny súbor Pohraničnej stráže "Dunaj". Tak sa skončil jeden pekný, príjemný a slávnostný deň našej obce.

NEHODY

24. februára v tesnej blízkosti železničného priecestia do Lozorna prišlo k zrážke dvoch nákladných vlakov. Poškodené boli obe lokomotívy a úplne zdemolované dva nákladné vagóny. O život pri nešťastí nikto neprišiel. Železničná doprava bola na niekoľko hodín zastavená.
9. marca vznikol požiar v sklade hostinca "U Vendelína". Bol rýchle uhasený a k väčším škodám nedošlo. Vyšetrovaním príčiny sa zistilo, že ho úmyselne založil občan, ktorý sám bol požiarnikom.
5. apríla - v nedeľu poobede ozvala sa siréna, ktorá zvolávala k haseniu požiaru. Požiar vznikol vo dvore Viktora Valenta, ul. Na dieloch. Od horúceho popola zapálila sa drevená šopa. Vďaka rýchlemu zásahu susedov, ktorí požiar začali hasiť vlastnými hadicami, oheň bol rýchle uhasený.
14. novembra vznikol požiar v byte Hermíny Kimličkovej na Kvetnej ulici. Trinásťročná vnučka v izbe zakúrila a vyšla von. Z kamien vypadol uhlík, od ktorého sa chytil koberec. Oheň sa rozšíril na ostatné  bytové zariadenie. Požiar bol uhasený, ale škody na bytovom zariadení zostali.
V nedeľu 20. decembra v skorých ranných hodinách začala horieť šopa v objekte na námestí 1. mája patriaca Miroslavovi Valovičovi. Keďže majiteľ v priľahlom dome nebýva, požiar neskoro spozorovali a šopa zhorela.

Rok 1988

Mierové rokovania medzi ZSSR a USA pokračovali aj v tomto roku. 29. mája - 2. júna sa uskutočnila návšteva prezidenta USA Ronalda Regana v ZSSR. Prvé výsledky mierových rokovaní sa prejavili 1. augusta. Tento deň bol začiatkom likvidácie zbraní hromadného ničenia. Likvidáciu začal ZSSR v Kazachstane.
Boj za svetový mier a za odstránenie jaderných zbraní zostáva stále aktuálny. No čoraz viac dostáva sa do popredia ekologická otázka a s ňou aj boj za čistotu ovzdušia, vôd, pôdy a vôbec celého životného prostredia. Tento problém je označovaný za rovnako dôležitý ako zachovanie mieru na svete.
Koncom roka - 7. decembra otriasla svetom správa o katastrofálnom zemetrasení v Arménsku, pri ktorom boli zničené mestá Spitak, Leninakan a ďalšie, pričom zahynulo okolo 20.000 ľudí a asi 25.000 ich zostalo nezvestných. Vtedy sa preukázalo humánne cítenie ľudí na celom svete. Na podporu postihnutým prebiehali zbierky peňazí, šatstva, zdravotníckeho materiálu. Do Arménska prichádzala pomoc z celého sveta.
Zbierka peňazí pre postihnutých Arménov prebehla aj v našej obci. Uskutočnila sa na MNV, kam mohli občania priniesť svoje dary. Medzi jednotlivcami, ktorí prišli s väčšou sumou peňazí, bola dôchodkyňa Anna Vícenová, Domkárska ul. a dôchodca Peter Jurkovič, Dolná ul. po 1.000,- Kčs a Ing. Jozef Pavlásek, nám. 1. mája suma 500,- Kčs. Celkom občania nazbierali 10.360,- Kčs. Okrem toho prispeli aj spoločenské organizácie a zamestnanci jednotlivých zariadení v obci rôznymi sumami, takže celková suma zbierky činila 16.195,- Kčs. Podobnú zbierku previedli aj veriaci v kostole.

POČASIE

Začiatok roka a teda aj mesiaca januára, bol nezvykle teplý. Denné teploty dosahovali +10 stupňov C a noci boli bez mrazu, hory bez snehu. Ľudia pracovali v záhradách - niektorí siali zeleninu, iní sadili cesnak a cibuľku. Ochladenie nastalo po 10. januári. Nočné mrazy poklesli na -2 stupne C a denné teploty boli slabo nad 0 stupňov C. Celý mesiac bol pomerne teplý a takýto bol aj začiatok februára. Práce v záhradkách pokračovali aj v tomto období.
V noci zo 7. na 8. februára prehnala sa našou dedinou na toto obdobie nezvyklá zimná búrka sprevádzaná ľadovcom. Po 10. februári nastalo opäť slabšie ochladenie sprevádzané slabými nočnými mrazmi. 25. februára začalo silne snežiť a snežilo aj prvé marcové dni. V polovici marca sneženie prešlo na dážď so snehom a po 15. sa oteplilo. 16. bola raňajšia teplota +6 stupňov C. Do konca mesiaca bolo daždivo, ale pomerne teplo. 31. marca pred večerom prešla búrka a po nej sa objavila dúha.
Apríl bol teplotne normálny. Rána boli chladné a cez deň bolo pekne. 19. apríla vystúpila denná teplota na 24 stupňov C. Koncom mesiaca, po 25. opäť nočné mrazy.
Prvý májový týždeň bol chladnejší. Po 10. sa oteplilo. Teplo a sucho trvalo až do konca mesiaca. Denné teploty dosahovali až 25 stupňov C. Najteplejší bol 26. máj.
Začiatok júna bol daždivý. 19. júna sa prehnal silný lejak s krupobitím. V druhej polovici júna niektoré denné teploty vystúpili na 26 stupňov C.
Tohoročný júl dostal prívlastok najteplejší a najsuchší júl storočia. Mesiac bol veľmi suchý. Dni od 21. boli veľmi horúce. Teploty niekoľkokrát vystúpili vyše 30 stupňov C. Nočné teploty sa pohybovali okolo 20 stupňov C - teda teploty tropických nocí. Najteplejší deň bol 23. jún, sobota, kedy denná teplota vystúpila na 35 stupňov C. Boli to najvyššie denné teploty od r. 1928.
Príchodom augusta sa ochladilo. Prudko poklesla nočná teplota, 3. augusta iba na +8 stupńov C. Bolo daždivé a studené počasie. Oteplovať sa začalo po 7. auguste a v ďalších dňoch teploty opäť vystupovali nad 30 stupňov C. 14. augusta bolo cez deň 34 stupňov C a v noci 19 stupňov C. Koniec mesiaca od 22. bol veľmi chladný.
Chladná a daždivá bola aj prvá polovica septembra. V niektoré dni bolo treba prikurovať. Koncom mesiaca sa oteplilo a posledné dni mali teplotu okolo 25 stupňov C. V tomto mesiaci rástlo veľa húb.
Na začiatku októbra bolo opäť chladno. V polovici mesiaca sa oteplilo, 12. októbra bolo 20 stupňov C. Koncom mesiaca sa objavili prvé mrazy.
November bol mrazivý a studený. Nočné teploty boli veľmi nízke. Tak 5. novembra bolo v noci -8 stupňov C. Tento mesiac bol celý mimoriadne chladný. Oteplenie prišlo až na Katarínu a trvalo až do konca mesiaca.
Prvé dni decembra boli daždivé. Vianoce boli bez mrazu a snehu. Celý mesiac bol pomerne teplý.

VEREJNÝ ŽIVOT

5. februára pri príležitosti 10. výročia založenia ženského speváckeho zboru "Vernosť", konal sa na MNV slávnostný zápis do pamätnej obce. Pozvané boli všetky terajšie aj bývalé členky zboru. Po zápise nasledovalo krátke posedenie žien s predstaviteľmi obce. Predseda MNV Vladimír Sloboda poďakoval ženám za ich záslužnú kultúrnu činnosť a zaželal im veľa úspechov v ďalšej práci.
28. februára bola v kultúrnom dome slávnostná akadémia k 40. výročiu Víťazného februára 1948. Program bol bohatý a zaujímavý a prilákal väčšie množstvo občanov.
O týždeň - 6. marca boli miestne oslavy MDŽ. Nakoľko kultúrny program z miestnych zdrojov bol vyčerpaný pred týždňom na akadémii, Miestne kultúrne stredisko pozvalo na vystúpenie bratislavských umelcov. Spievala Marika Godová, Darina Markovičová a ďalší. Ich program, ktorý predviedli, naše ženy veľmi neupútal a tak účasť bola veľmi malá.
28. marec bol Deň učiteľov. Pri príležitosti tohoto sviatku pedagógov prijal na MNV jeho predseda Vladimír Sloboda, učiteľov Základnej školy, Materskej školy a tiež Osobitnej školy. Prijatie bolo spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy a obdarovaním kvetinami.
19. a 20. apríla prišli do našej dediny filmári spolu s hudobno-speváckou skupinou Elán a členmi Autorodea.
1. máj sme aj toho roku oslávili na manifestácii v Malackách. Prepravu občanov zabezpečovali autobusy JRD Záhorská Niva a ACHP. Prvomájové poobedie pokračovalo potom na našom miestnom štadióne turnajom futbalových mužstiev "Vendelín", "Kratochvíla", "ACHP" a "Starí páni" o "Pohár predsedu MNV". Získali ho "Starí pán". Večer v kultúrnom dome pokračoval "Prvomájovou veselicou".
9. máj patril členom Zväzarmu. Usporiadali "Branno-orientačné preteky pre motoristov".
26. júna, v nedeľu, usporiadali na štadióne vystúpenie členovia Autorodea. Účasť bola bohatá nielen z radov našich občanov, ale prišli aj mnohí diváci z okolia.
3. júla naši veriaci spoluobčania spolu s miestnym pánom farárom Dr. Jánom Rybárom, oslávili 50. výročie jeho vysvetenia do kňazského stavu. Konala sa slávnostná sv. omša za účasti cirkevných hostí.
Rok 1988 bol jubilejným rokom vzniku Československa. 27. októbra na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome pripomenuli sme si 70. výročie založenia prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov - Československej republiky.
Slávnosť sa začala o 18,00 hod. na priestranstve pred kultúrnym domom, kde našim občanom vyhrávala dychová hudba "Zóhranka". Oslavy pokračovali v kultúrnom dome akadémiou. V programe vystúpili žiaci základnej školy pohybovo-spevným pásmom, ktoré dopĺňali hudobné vystúpenia na klavíri a flaute. Pekný bol program detského folklórneho súboru "Zóhranček", ktorý sa krátko predtým vrátil z Modry, kde v Okresnej súťaži detských folklórnych súborov obsadil 3. miesto a sólistka súboru v speve 2. miesto. Ženský spevácky zbor doplnil program piesňami o vlasti a poéziou z veršov Jaroslava Seiferga. Oslava bola dôstojná a kultúrny program na zodpovedajúcej úrovni.
18. novembra na slávnostnej schôdzi pripomenuli si zamestnanci Agrochemického podniku v Zohore 15. výročie jeho činnosti. Za toto obdobie vzrástla hodnota základných prostriedkov na stredisku v Zohore na 46.835 tisíc Kčs. Funkciu riaditeľa od r. 1986 vykonáva Ing. Ján Markovič. V podniku pracuje 147 zamestnancov, z ktorých piati už 15 rokov. Podnik udržiava už 11 rokov družobné kontakty s ACZ Qverfurt v NDR. Cieľom družby je vymieňanie skúseností z oblasti výživy a ochrany rastlín. Priateľské styky a spoluprácu majú aj s ACHP Modřice.
16. decembra pri príležitosti 30. výročia družby Modřice-Zohor uskutočnilo sa priateľské stretnutie v Modřiciach.
Na základnej škole sa stretli učitelia modřickí so zohorskými. Podobne sa stretli aj učiteľky a vychovávateľky materských škôl. Na MNV sa zase stretli zástupcovia a predstavitelia oboch obcí. Našu delegáciu viedol predseda MNV Vladimír Sloboda. Prvý raz sa uskutočnilo aj vystúpenie ženského speváckeho zboru vo večernom kultúrnom programe pri slávnostnom otvorení kultúrneho domu. Stretnutie pokračovalo na spoločenskom večierku.
Základná organizácia Československého červeného kríža aj v tomto roku zorganizovala 4 spoločné bezplatné odbery krvi.
V apríli odmenili viacnásobných darcov krvi čestnými odznakmi "Vzorný darca krvi" a "Zaslúžilý darca krvi".
Odznak "Vzorný darca krvi" získali občania: Vladimír Lacko, František Lukovský a Marián Veleba.
Odznakom "Zaslúžilý darca krvi" boli odmenení občania: František Šteffek, Daniel Štefanovič, Dušan Liďák, Roman Višvader, Peter Kovár.
V novembri a decembri udelili "Plakety MUDr. Jánskeho". Bronzové získali: Jozef Greif, František Kovár, František Spusta a Dušan Liďák.
Strieborné plakety: Arnold Vrablec, Ján Ďurica, Pavol Kafka, Kamil Tomša a Viliam Klubník.
V tomto roku udelili aj jednu zlatú plaketu. Jej nositeľom sa stal Jozef Ščasný. Získal ju za 50 bezplatných odberov krvi.
Niektoré spoločenské organizácie aj v tomto roku uskutočnili pre svojich členov zájazdy za krásami a pamiatkami našej vlasti.
Pozornosť si zaslúži zájazd do Prahy, ktorý organizovala ZO SZŽ pre svoje členky. Pozoruhodné na ňom bolo práve to, že bol spojený s návštevou divadelného predstavenia v Národnom divadle. Ženy videli hru O´Neilla "Marko Pollo". Nielenže mali možnosť obdivovať priamo na scéne herecké umenie nár. umelca Rudolfa Hrušínskeho st. a ďalších popredných českých hercov, ale zároveň sa mohli zoznámiť s prekrásnou budovou a jej umeleckou výzdobou starých českých maliarov a výtvarníkov. Tento zájazd sa uskutočnil 24. apríla.
V nedeľu 4. septembra v kultúrnom dome uskutočnilo sa tradičné stretnutie s dôchodcami. Po kultúrnom programe do tanca a k dobrej nálade vyhrávali "Ščepánkovci".
Občania, ktorí si radi zahrajú karty ako spoločenskú hru, usporiadali 16. januára v hostinci "Kratochvíla" kartársku súťaž o ceny.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

JRD Záhorská Niva.
Úsek špeciálnej rastlinnej výroby sa zameral na pestovanie hlávkovej kapusty, karotky, petržlenu a skorých zemiakov.
V oblasti liečivých rastlín pestovali harmanček.
Kapustu hlávkovú pestovali na 100 ha. Plánovaná úroda bola 500 q/ha. Plán bol splnený na 53,8%. Bol to dôsledok sucha, ktoré bolo počas celého vegetačného obdobia. Nepriaznivo pôsobili aj škodcovia - vošky a mlynárik kapustný. Proti týmto škodcom bola použitá chemická ochrana.
Karotka sa pestovala na ploche 30 ha. Plánovaná produkcia bola 400q/ ha, skutočnosť 104 q/ha.
Petržlen bol zasiaty na 20 ha. Plánovaná produkcia bola 150 q/ha, skutočnosť 92 q/ha. Nízku úrodu aj tu zapríčinilo sucho. Sejba sa musela opakovaťa. Proti burine požili chemikálie.
Zemiaky sa pestovali na 35 ha. Plánovaná produkcia bola 130 q/ha, skutočnosť iba 64 q/ha. Proti pásavke zemiakovej bol použitý chemický postrek.
Veľkým suchom boli postihnuté aj porasty harmančeka, ktorý bol veľmi nízky a tak boli nízke aj výnosy.
Pozitívnym javom tohoto strediska bolo zriadenie sušiarne na harmanček a iné liečivé rastliny.
V skleníku vysadili 35.000 ks frézií a 1.500 ks šalátu. Okrem toho sa tu pestovali rôzne kvetinové a zeleninové priesady.
V stredisku rastlinnej výroby sa pestovali obilniny a krmoviny.
Pšenica - zasiate odrody: Slávia, Iris, Viginta, Danubia, Agra, Hana. Zasiate bolo na 950 ha. Plánovaná úroda bola 4.370 t, skutočnosť 4.511 t.
Raž - odroda Naukovské Nové. Obsiatych bolo 900 ha. Plánovaná úroda bola 2.880 t, skutočnosť 2.881 t.
Jačmeň jarný - zasiate odrody: Bonus, Kryštál, Orbit. Zasiaty bol na 390 ha, plánovaná úroda bola 1.716 t, skutočnosť 1.716 t.
Ovos bol zasiaty na 2.455 ha. Plán 9.589 t a skutočnosť 9.747 t.
Repka olejná bola zasiata na 300 ha. Plán bol 750 t a skutočnosť 686,5 t.
Žatva sa začala 11. júla, avšak pre daždivé počasie musela byť na dva dni prerušená. Žať sa znova začalo 16. júla. Pri žatevných prácach pracovalo na poli 16 vlastných a 10 kooperačných kombajnov z Nižkova na Morave.
Plán obilovím celkovo bol splnený na 103,4%.
Do prevádzky bola uvedená nová sušička a čistička obilia, čo sa prejavilo vo zvýšenej kvalite zrna. Celá produkcia bola vykúpená. Z toho 2.460 t pšenice potravinárskej akosti.
Na zabezpečenie dostatku krmovín pre živočíšnu výrobu pestovali ozimné a jarné miešanky, letnú zmesku, lucerku, ďatelinu a kukuricu na siláž.
Na úseku živočíšnej výroby v hospodárskom stredisku Zohor chovali v tomto roku 628 ks hovädzieho dobytka, 532 kráv a 356 ks ošípaných. Vyliahlo sa 553 teliat.
Priemerná dojivosť kráv bola 10,94 l mlieka na jednu dojnicu. Výrobu mlieka splnili. Splnenie predstavuje 1.565 tisíc litrov. Nesplnili výrobu hovädzieho a bravčového mäsa.

KULTÚRA

Najviac spoločensko-kultúrnych podujatí aj v tomto roku tvorili tanečné zábavy a večierky. Celkom ich bolo 19. Zdá sa, že aj naďalej v obľube zostáva hudobná skupina "Stimul" z Malaciek. Z našich zohorských kapiel za uplatnil "Z-kvintet" a starších, ako pro stretnutí 50-nikov alebo dôchodcov zostáva hudba Ščepánkovcov. Dychová hudba "Zóhranka" sprevádzala zase rôzne kultúrne akcie a zúčastnila sa aj pri kladení vencov pri pomníku padlých.
Tradíciu si udržiava folklórny súbor mládeže "Zóhran" a detský "Zóhranček". Členovia súboru "Zóhran" sa zúčastnili na okresnej folklórnej súťaži párov v Stupave a postúpili do krajskej v Galante.
Dychová hudba "Zóhranka", ktorá vo svojej činnosti nadviazala na staré tradície zohorských dychoviek, si v tomto roku pripomenula 100. výročie založenia prvej dychovej hudby v našej obci. Pri tejto príležitosti sa 11. decembra v kultúrnom dome uskutočnilo ich vystúpenie - koncert hudby so svojimi speváčkami. Ako hosť vystúpil Karol Baláž, ako ľudový rozprávač "strýček Francek". Účasť občanov na tomto podujatí bola veľká.
Horšie to bolo s účasťou na vystúpeniach profesionálnych umelcov. V tomto roku sa ich uskutočnilo 8. Iba malý počet mladých divákov sa dostavil na vystúpenie rockovej skupiny "Gemer". Slabá bola aj účasť na vystúpeniach Mariky Godovej, Dariny Markovičovej a Karola Baláža. No najhoršie dopadla účasť na estrádnom vystúpení Ľuba Gregora a skupiny. Tu sa zišlo aj spolu s usporiadateľmi okolo 20 ľudí.
Pre deti bolo občasné premietanie filmov, dva výchovné koncerty bratislavských popredných umelcov, jedno predstavenie bábkového divadla a jedna divadelná hra "Kvet života". Na konci fašiangu deti mali karneval a v decembri "Posednie pod jedličkou".
Prebiehali kurzy nemčiny pre dospelých, kurz prvej pomoci, kozmetika pre ženy a pre deti vyučovanie hry na klavír a akordeón.
V januári sa konala v Modre výstava ručných prác, kam sa usporiadal zájazd spojený s návštevou múzea Ľudovíta Štúra. Zúčastnili sa ho predovšetkým ženy a členovia klubu dôchodcov.
Ďalšia časť kultúrnej činnosti patrila výstavám. V marci v rámci celoštátnej akcie "Marec - Mesiac knihy" prebehla výstava kníh spojená s predajom. Podobná výstavka prebehla aj na základnej škole.
Dňa 2.-3. októbra záhradkári a drobnochovatelia našej obce, ktorí sú združení vo Zväze záhradkárov a drobnochovateľov, inštalovali vo veľkej sále kultúrneho domu už tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Prvýkrát jej súčasťou bolo aj aranžovanie kvetov, samorastov a hydiny. Pozornosť vzbudili aj netradičné rastliny ako bambus, cirok, burské oriešky a indické uhorky. Výstavy sa zúčastnilo 31 vystavovateľov ovocia a zeleniny a 10 vystavovateľov - drobnochovateľov hydiny. Predstavených bolo 1.827 exponátov a 25 samorastov.
V piatok, 11. novembra večer, bola v kultúrnom dome otvorená pozoruhodná výstava keramiky z dielne nášho rodáka a obyvateľa Františka Hubka. Narodil sa r. 1964. Absolvoval Učňovskú školu, odbor keramiky v Modre. Vystavoval netypickú modranskú keramiku, ako ju sám nazval - slovenskú. Farebne je ladená zelenými odtieňami. Exponáty tvorili taniere, vázy, džbány, tanierové hodiny, svietniky, miniatúry, ako aj moderne tvarované čajové súpravy. Výstava medzi našimi občanmi vzbudila veľký záujem a ukončená bola 14. novembra. Autor daroval niekoľko tanierov MNV.
26. novembra v Stupave, v dome "Cementár", prebiehala okresná prehliadka speváckych zborov. Uvádzam to preto, že sa na nej zúčastnil aj náš ženský spevácky zbor "Vernosť". Okrem našich speváčok predstavili sa spevácke zbory z Bernolákova, Šenkvíc, Senca - dva zbory, zo Stupavy tiež dva zbory. Náš spevácky zbor získal diplom a uznanie za interpretáciu slovenskej umelej piesne. Atmosféra celého večera bola veľmi príjemná a skončila spoločným spevom všetkých zúčatnených súborov, takže spevom sa ozývalo celé hľadisko.
Súčasťou Miestneho kultúrneho strediska je Miestna ľudová knižnica. Ku koncu tohoto roku mala 491 čitateľov, ktorí si vypožičali takmer 17.000 kusov kníh. Okrem požičiavania kníh prebehlo v knižnici niekoľko besied o prečítaných knihých. Pre deti ich uskutočnili 20. Keďže medzi ženami prebiehalo čitateľské hnutie "Krása života", uskutočnili sa besedy o knihách Mináč "Výrobca šťastia", "Katarína Aragonská", "Tri podoby lásky" a "Žena medzi kráľmi".

ŠKOLSTVO

Materská škola

Na začiatku školského roka 1988/89 bolo zapísaných 132 detí, ktoré boli rozdelené do 5 oddelení. Na škole pracovalo 9 učiteliek. Riaditeľka bola Helena Matlovičová a jej zástupkyňa Jana Fišerová.

Osobitná škola

Na Osobitnej škole v Zohore boli v tomto školskom roku zriadené 4 triedy. Z nich jedna - prvá trieda zložená z detí patriacich do 4.-5. ročníka bola umiestnená v Plaveckom Štvrtku. Tvorilo ju 14 žiakov a triednou učiteľkou bola Anna Ballová. Druhá trieda mala 12 žiakov patriacich do 6. ročníka. Triednym učiteľom bol Michal Kaša. Tretia trieda sa skladala zo žiakov 3. a 7. ročníka. Mala 13 žiakov a triedna učiteľka bola Zuzana Horváthová. Posledná - štvrtá trieda - mala 13 žiakov 8.-9. ročníka. Triedna učiteľka bola Magdaléna Pravdová. Riaditeľ školy bol Alojz Hollý. Z celkového počtu 52 žiakov bolo 47 cigánskych detí. Do školy dochádzali žiaci z Plaveckého Štvrtka, Záhorskej Vsi, Vysokej pri Morave, Dúbravky a Lábu.

Základná škola

Školský rok 1988/89 začal sa 1. septembra slávnosťou v kultúrnom dome. Prvý deň v škole sa venoval "Hodine mieru". Na začiatku školského roku bolo na škole zapísaných 415 žiakov. Boli rozdelení do 16 tried, teda každý ročník tvorili 2 oddelenia a, b. Na škole pôsobilo 22 učiteľov vrátane riaditeľa školy Františka Kociana, zástupcu riaditeľa Emila Urbaniča. Ostatný učiteľský zbor tvorili: Jozefa Míznerová, Ľudmila Zálesňáková, Jozefína Vícenová, Bibiána Štefanovičová, Anna Grešová, František Kačica, Mária Šteffeková, Františka Požgayová, Marta Matlovičová, Tatiana Masarovičová, Jana Smutná, Nela Rohrerová, Gabriela Gabrišová, Mária Križanová, Viola Nejedlá, Terézia Lukáčová, Helena Kimličková, Ružena Pažítková, Ľuba Porubanová, Emil Lukáč.
Školská družina mala štyri oddelenia. Vedúcou ŠD bola Anna Koldánová. Jarmila Baumannová, Anna Matlovičová a Denisa Kovárová pracovali ako vychovávateľky.
Vrátim sa k 30. júnu, ukončeniu školského roka 1987/88. V tomto školskom roku zo 426 žiakov neprospelo 12, čo je 2,56% a 4 žiaci boli neklasifikovaní, 0,93%. Zlepšil sa prospech žiakov z cigánskych rodín oproti minulému školskému roku o 4%. Zhoršila sa však školská dochádzka, priemerne o 10 hodín na jedného žiaka. Príčinou bola veľká chorobnosť detí. Priemer zameškaných hodín je 52,53 hodín na žiaka
Úspešní boli naši žiaci pri prijímacích skúškach na stredné a stredné odborné školy. V rámci okresu sa v tomto školskom roku umiestnili na 6. mieste. Pre porovnanie uvediem umiestnenie v posledných rokoch:

Školský rok      Miesto
1983/84   25.
1984/85   19.
1985/86   8.
1986/87   12.
1987/88   6.

Športovú zdatnosť prejavili žiaci v plnení disciplín "Detského odznaku zdatnosti". Tento odznak obdržalo 143 detí, čo je 73,3% žiakov z 1.-4. ročníka.
Žiaci 5.-8. ročníka plnili disciplíny športovej súťaže "Buď pripravený práci a obrane vlasti". Podmienky súťaže splnilo 193 žiakov, čo bolo 90,6%. Z toho bolo 59 strieborných odznakov a 1 zlatý.

OBYVATEĽSTVO

Počet obyvateľov našej obce k 31. decembru 1988 bol 3.154 občanov. Z toho počtu je 258 občanov cigánskych alebo polocigánskych.
V tomto roku sa narodilo 44 detí. Zomrelo 41 občanov. Počas roka sa prihlásilo k trvalému pobytu 79 a odhlásilo sa 89 občanov. Počet obyvateľov našej obce sa v tomto roku opäť znížil o 7.
Najstarším obyvateľom je Emil Ščepka, nar. 24. marca 1900, bytom Domkárska 38. V našej obci žije od 2.8.1985 a presťahoval sa k nám z Rohožníka.
Najstaršou obyvateľkou je Dorota Kovárová, nar. 15. februára 1892, bytom Kvetná ul. 5.
Zbor pre občianske záležitosti uskutočnil 24 slávnostné zápisy sobášov. Z nich 8 bolo uzavretých iba na MNV, bez následných cirkevných obradov. Tri manželstvá boli rozvedené.
Manželia Anna a Adolf Kovároví, Krivá ul. 1 oslávili 50. výročie sobáša zlatou svadbou.
Slávnostných zápisov novorodených detí do matriky bolo 11 pre 42 detí a 5 individuálnych.
Okrem týchto Zbor pre občianske záležitosti uskutočnil 2 slávnostné zápisy pri príležitosti MDŽ, 1 ku Dňu učiteľov, 1 pri príležitosti preberania občianskych preukazov, 1 pri ukončení školskej dochádzky žiakov ZŠ, 1 pri výročí 10 rokov od založenia ženského speváckeho zboru "Vernosť", 1 pre 65-ročných a starších dôchodcov pri ich stretnutí v kultúrnom dome, 1 pre dobrovoľných darcov krvi, 1 pri príležitosti Dňa pohraničnej stráže a 1 pri tradičnom stretnutí občanov - päťdesiatnikov.
Koncom roka sa uskutočnila aj návšteva našich bývalých spoluobčanov, teraz žijúcich v Domove dôchodcov v Stupave.

ŠPORT

Z troch futbalových mužstiev si v tomto roku najlepšie počínali dorastenci. Vo svojej skupine - v II. triede majstrovstiev okresu Bratislava-vidiek obsadili I. miesto a postúpili do vyššej súťaže - I. B triedy majstrovstiev Západoslovenského kraja. Zásluhu na tom mal aj ich tréner prof. Ján Masarovič.
Pokračovala aj mužská hádzaná, ale výraznejšieho obsadenia v súťaži nedosiahli.
13. augusta prebehol na hádzanárskom ihrisku turnaj o pohár SNP, za účasti mužských hádzanárskych družstiev z Lozorna, Stupavy "B" a Zohora. Víťazmi boli hádzanári Zohora.
Dievčenský hádzanársky oddiel starších žiačok prevádzal svoju činnosť len do leta. Na jeseň sa rozpadol, pretože dievčatá boli prevažne žiačky 8. ročníkov ZŠ a tieto sa so začiatkom školského roka rozišli do škôl a internátov vzdialenejších miest.
Pozornosť si zaslúži účasť žiačok na medzinárodnom hádzanárskom turnaji v Prahe, ktorý sa konal v dňoch 6.-7. mája. Z ôsmych zúčastnených družstiev obsadili 7. miesto.
Na miestnom štadióne prebehlo niekoľko futbalových turnajov a priateľských družobných zápasov mimo riadnych futbalových súťaží.
30. apríla sa hral turnaj "O pohár predsedu MNV". Zúčastnili sa ho mužstvá - Starí páni, ACHP, Vendelín a Kratochvíla. Zvíťazili "Starí páni.
19. júna prebehol futbalový turnaj "Memoriál Alberta Matloviča". Zúčastnili sa ho družstvá z Jakubova, Lábu, Plaveckého Štvrtka a Zohora. Aj napriek veľmi zlému počasi u lejak s krúpobitím - zvíťazili futbalisti Zohora.
2. septembra prudký lejak znepríjemnil družobné futbalové stretnutie A mužstvu Zohora a priateľom z Juhoslávie - FK Sloga - TRN. Zohorania prehrali 1:0. Trn je je dedina ležiaca asi 13 km od Banja Luky.
24. septembra futbalisti "Kratochvíla" odišlo do Prahy, kde odohrali družobný zápas v Záběhliciach, v ktorom zvíťazili.
26. marca v kultúrnom dome prebehol miestny turnaj v stolnom tenise.
Na jar bol vytvorený riadny tenisový oddiel pri TJ Družstevník. Tvorí ho zmiešané družstvo seniorov, zmiešané družstvo žiakov a prípravka zo žiakov 3.-4. ročníkov. Riadi ho 5-členný výbor v zložení R. Kovár, F. Matlovič, F. Hubek, V. Struhár a V. Kimlička.
Oficiálne otvorenie tenisových dvorcov bolo dňa 27. júla spojené s turnajom v rámci Záhoria.
17. septembra sa uskutočnil 12. ročník brannošportových hier "O pohár predsedu MNV". Branného preteku sa zúčastnilo 29 družstiev. Z toho bolo 20 ženských a 9 mužských. Celkove to bolo 87 pretekárov.
Nohejbal hralo 8 družstiev. t. j. 24 hráčov. Volejbal tiež 8 družstiev so 48 hráčmi. Z toho boli 3 ženské a 5 mužských družstiev.
Spolu všetkých účastníkov vo všetkých súťažiach bolo 159 pretekárov a 21 rozhodcov.
Víťazmi v ženských družstvách boli ženy ZO SZŽ a v mužských členovia TJ Družstevník.

NEHODY

2. septembra ráno, asi o 6,00 hod sa v našej železničnej stanici vykoľajil nákladný vlak. Lokomotíva vlaku pri vykoľajení narazila do trolejového stĺpa, pričom sa poškodilo trolejové vedenie. Pri tomto železničnom nešťastí nikto neprišiel o život. Následok nehody bolo niekoľkohodinové meškanie vlakov, a doprava bola ešte v ten deň obnovená. Podľa vtedajšej dennej tlače škodu spôsobenú touto nehodou odhadovali asi na 460.000,- Kčs.
Oveľa tragickejšia bola havária osobného auta dňa 11. augusta. Pri tejto havárii zahynula žiačka II. triedy našej základnej školy Janka Bertovičová. Cestovala na prázdniny v aute spolu s tetou a strýkom, ktorý auto riadil. Vodič bol ťažko ranený a Janka na nehodu doplatila životom.
23. novembra tragicky zahynul Ján Dinuš, otec dvoch malých detí. Bol vodičom z povolania na nákladnom aute. Pri oprave vyklápacej korby si ju nezaistil. Korba povolila a vodiča zadlávila. Opäť zahynul mladý človek.
V obci sa vyskytlo aj niekoľko menších vlámaní do školy, detských jasiel, kultúrneho domu. Týchto priestupkov sa zväčša dopustili maloleté cigánske deti.

DODATOK

Alojz Struhár

Jedna z ulíc našej obce nesie meno Struhárová. Dlho mnohí naši občania nevedeli po kom je pomenovaná. Dozvedieť sa to mali možnosť 26. mája v relácii venovanej tomuto nášmu významnému rodákov, ktorá odznela v našom miestnom rozhlase. Vysielanie bolo pripravené pri príležitosti 20-teho výročia jeho smrti. Keďže ani v tejto našej kronike som nenašla zmienku o Alojzovi Struhárovi, rozhodla som sa to napraviť. A tak som v apríli navštívila jeho dcéru Alicu Pálkovú, ktorá žije v Braatislave. Ďakujem jej, že mi poskytla údaje zo života svojho otca, aby som mohla toto zapísať do kroniky.
Alojz Struhár narodil sa 29. apríla 1892 v Zohore. Otec Anton Struhár, zohorský rodák, matka Katarína, rodená Jarcová, pochádzala z Lábu.
Na dnešnej ulici Na trávnikoch im patril hostinec, neskôr to bol hostinec p. Martinkoviča a v súčasnosti je to dom patriaci Františkovi Haramiovi.
Ľudovú školu vychodil v Zohore. Učiteľ upozornil rodičov na maliarsky talent ich syna a doporučil, aby ho dali študovať.  Keďže to bolo v dobe Rakúsko-Uhorska, na Slovensku výtvarnej školy nebolo. Aby však mohol študovať v Budapešti, bolo potrebné naučiť sa maďarskú reč. Preto ho rodičia poslali do meštianky do Šamorína. Odtiaľ odchádza študovať na Učiteľský ústav v Modre. Po absolvovaní tejto školy odchádza na ďalšie štúdium do Budapešti. Tu sa stal poslucháčom Akadémie výtvarných umení. Po trojročnom štúdiu ziskal vzdelanie učiteľa kreslenia na gymnáziách. Štvrtý ročník - nadstavbu - umelecký smer sa mu nepodarilo absolvovať, pretože vypukla I. svetová vojna a v r. 1915 musel narukovať. Odišiel na ruský front, no hneď prvý deň padol do zajatia. V ruskom zajatí bol 7 rokov. Vrátil sa r. 1922 do Zohora, ale zakrátko odchádza opäť do Šamorína za svojou nevestou a v r. 1923 sa oženil. V tomto roku sa mu narodil syn Alojz, neskôr dcéra Alica.
Po svadbe nastalo obdobie sprevádzané určitými existenčnými problémami. Keďže vyštudoval za Rakúsko-Uhorska v Budapešti, nová československá vláda mu toto štúdium nechcela uznať a požadovala do neho opätovné štúdium v Prahe. Odmietol to a stal sa učiteľom kreslenia na meštianke v Bratislave na Zochovej ulici. Až v r. 1938 sa stal profesorom kreslenia na Gymnáziu Uršulínok na na Učiteľskom ústave v Bratislave. V r. 1942 nastupuje na Vysokú školu technickú v Bratislave ako profesor kreslenia na fakulte architektúry. Avšak hneď po nástupe na toto miesto, vysiela ho vysoká škola pracovne do Budapešti na akadémiu, kde sám predtým študoval, aby získal poznatky a skúsenosti, na základe ktorých potom založil v Bratislave "Odbor kreslenia pri vysokej škole technickej pre stredoškolských profesorov kreslenia".
Ako profesor na Slovenskej vysokej škole technickej vydal vysokoškolské skriptá "Kreslenie aktu", "Kreslenie stromov", "Náuka o ferbách" a "O lepte". Za spolupráce s profesorom lekárskej fakulty MUDr. Lazianskym pripravovali učebnicu anatómie. Prácu dokončili, nebola však vydaná.
Roku 1962 odchádza do dôchodku. Posledné roky prežil v Šali, kde aj 4. mája 1968 zomrel. Pochovaný je v Bratislave na cintoríne v Slávičom údolí.
Najväčšiu časť jeho umeleckej tvorby zaberajú akvarely. Je to veľké množstvo krajiniek, lesných zátiší, uličiek. Akvarelistiku študoval u svetoznámeho profesora - akvarelistu Szinnyei-Merse-Pála v Budapešti. V olejomaľbe jeho obľúbená téma bola práca v hutách. Práca so železom, pri martinských peciach, huty v podbrezovej. Jeho obľúbený obraz "Medené hámre", nachádza sa na strojníckej fakulte SVŠT. V tejto budove sa nachádzajú aj ďalšie olejomaľby s podobnou tématikou. Umiestnené sú v technickej knižnici. Ďalšie olejomaľby sa nachádzajú v rôznych inštitúciách a úradoch.
Ako učebnú pomôcku namaľoval celú sériu pravekých zvierat. Jeden z jeho najkrajších obrazov "Akt", je majetkom jeho syna.
Okrem toho vytvoril niekoľko kresieb, leptov, grafických listov a ilustrácií detských kníh.
Niektoré z jeho obrazov sú umiestnené v Záhoráckej galérii v Senci.Olejomaľba "Žatva" sa nachádza na našom MNV. Počas života mal niekoľko výstav. Poslednú, krátko pred smrťou, v Šali. Jediná pamiatka na jeho rodinu v našej obci je hrob jeho otca na našom cintoríne. Hrob matky bol nedávno zrušený.

Rok 1989

1. januára vstúpila v platnosť vyhláška Ministerstva kultúry SSR zo dňa 9. novembra 1988, podľa ktorej je zriadená Chránená krajinná oblasť Záhorie. Lábske jazero je plánované ako Štátna prírodná rezervácia.
Chránená krajinná oblasť Záhorie zaberá aj časť katastrálneho územia Zohor. Pre nás je zaujímavá oblasť Mokrého lesa, ako aj mokré lúky, kde rastú existenčne ohrozené druhy rastlín, napr. bleduľa letná, kosatec dvojfarebný, ľalia zlatohlavá, mečík močiarny, lekno biele, leknica žltá, ostrica trstnatá a ďalšie.
Zo živočíchov je to roháč veľký, žlna zelená, ďateľ veľký, pinka obyčajná, viacero druhov vodných kačíc, bocian biely a čierny, čajka smejivá, volavka popolavá, labute a ďalšie. Je to v záujme prírody a nás všetkých.
V spoločenskom živote sa čoraz viac dostávala do popredia náboženská otázka. Komunistický režim, ktorý hlásal prísny ateizmus a potlačoval náboženskú slobodu, stretával sa so silnejúcou kritikou z radov veriacich. 25. marca bolo prvé výročie veľkej sviečkovej demonštrácie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí pred SND, ktorá dostala pomenovanie "Bratislavský Veľký piatok", a ktorej sa zúčastnili aj niekoľkí naši občania. Táto pokojná demonštrácia za slobodu náboženstva, pri ktorej sa demonštranti so zapálenými sviečkami modlili ruženec, bola surovo potlačená príslušníkmi VB pomocou vodných diel a psov. Vraciam sa k tejto udalosti preto, lebo o takýchto a podobných udalostiach sa doteraz nemohlo písať, ako aj o veľkej podpisovej akcii za slobodu náboženstva, za obsadenie voľných biskupských úradov, obnovenie reholí a pod., ktorú potajomky organizovali veriaci v kostoloch. Akcia prebehla aj v našom kostole, kde sa pod výzvu podpísalo viac ako 400 občanov.
Ako priaznivý dôsledok týchto katolíckych podujatí bola zmena v spôsobe prihlasovania žiakov na vyučovanie náboženstva v škole. Takmer 40 rokov platila zásada - nariadenie, že vyučovanie náboženskej výchovy sa mohli zúčastňovať žiaci iba na základe písomnej prihlášky podpísanej oboma rodičmi. Túto musel aspoň jeden z rodičov osobne odovzdať triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. V tomto školskom roku sa deti prihlasovali na fare a škole iba oznámili počet prihlásených.
Život v obci pokračoval normálne ďalej. 17. novembra v kultúrnom dome sa konalo divadelné predstavenie ochotníckeho súboru z bratislavskej "Dimitrovky". Predviedli hru Iva Brešana "Predstavenie Hamleta v obci Dolná Mrduša". Táto hra bola ostrou kritikou komunistickej byrokracie v období stalinizmu. Ohlas na ňu bol rozporný. Jedným sa páčila, iní ju odsudzovali, pretože miestami bola dosť vulgárna.
O udalostiach v Prahe sme sa dozvedeli z veľmi skúpych správ československej televízie a rozhlasu. Pretože väčšina  našich občanov sa viac spoliehala na správy a informácie rakúskej televízie a rozhlasového vysielania západných staníc "Hlas Ameriky" a "Slobodná Európa" poznali, že pravda je iná ako nám ju predkladali naše oficiálne oznamovacie prostriedky.
Pražské udalosti podnietili protivládne demonštrácie a mítingy v celej republike. Vzniklo "Študentské hnutie" a v Bratislave v Umeleckej besede hnutie Verejnosť proti násiliu. Bolo to 19. novembra. Štrajkovali študenti na vysokých školách, umelci, divadlá nehrali a verejnosť podporovala štrajkujúcich študentov predovšetkých peňažnými zbierkami. Takáto zbierka sa uskutočnila aj medzi učiteľmi našej základnej školy, kde nazbierali 700,- Kčs a Slovenský zväz žien prispel sumou 1.000,- Kčs.
23. novembra na mítingu na Námestí SNP v Bratislave okrem iných vystúpil aj Alexander Dubček. 24. novembra sa v našej obci objavili prvé letáky Študentského hnutia, v ktorých požadovali slobodné voľby, slobodu tlače, odideologizovať školstvo a pod. Pritom sa v Bratislave konali pravidelné mítingy, na ktorých sa zúčastňovali aj naši občania.
Pre nás v pohraničí s Rakúskom malo veľký význam vyhlásenie Slovenskej národnej rady o odstránení ostnatých drôtov z hranice, čím bola konečne zrušená takzvaná "Železná opona", ktorá nás oddeľovala od západných krajín niekoľko desaťročí. Stalo sa to 30. novembra. 4. decembra boli konečne otvorené hranice pre všetkých našich občanov, ktorí odteraz už mohli cestovať do Rakúska iba na platný cestovný pas, bez víza a akýchkoľvek iných dokladov, potvrdení a povolení. Toto poznali najlepšie tí, ktorí v minulosti chceli navštíviť svojich príbuzných na západe. Keď si už mysleli, že majú všetky doklady na cestu vybavené, prišlo im oznámenie, že z akéhosi neznámeho dôvodu im cestu do zahraničia nepovoľujú. Preto aj 10. decembra, kedy boli symbolicky pod Devínom prestrihnuté ostnané drôty a zároveň sa konal pochod Bratislava - Heinburg, ktorého sa zúčastnilo asi 200.000 osôb, bolo medzi nimi veľa Zohoranov. Niektorí sa zúčastnili len slávností pod Devínom.
V tento deň bola vyhlásená nová vláda "Vláda národného porozumenia". 28. decembra predsedom Národného zhromaždenia sa stal Alexander Dubček. 29. decembra za prezidenta republiky bol zvolený Václav Havel. Začali sa písať nové dejiny.

POČASIE

Začiatkom januára sa ohlásili slabé mrazy nad ránom. Cez deň sa pohybovali teploty okolo 0 stupňov C. Tieto dni boli bez snehu. Slabé sneženie sa objavilo 7. januára, avšak s nasledujúcim dažďom. Druhý týždeň bolo slnečno, bez mrazu. V polovici mesiaca sa pohybovali teploty v noci okolo +5 stupňov C a cez deň +10 stupňov C. Do konca mesiaca sa pohybovala teplota s miernymi mrazmi okolo 0 stupňov C.
Február bol bez väčších mrazov a bez snehu. Koncom mesiaca vystúpili teploty až na +16 stupňov C.
Marec bol opäť bez mrazu a snehu. Koniec mesiaca bol teplý, s teplotami až +25 stupňov C.
Aj prvé aprílové dni boli pomerne teplé. 5.-ho prišiel lejak a potom krátke obdobie snehu. Bolo stále veterno, chladno. V polovici mesiaca sa oteplilo a nasledovalo niekoľko pekných, teplých dní. Ohlásili sa búrky. Koniec mesiaca bol veterný a daždivý.
Prvý máj prišiel s dažďom. Postupne sa počasie zlepšovalo a nasledovalo niekoľko pekných dní. V prostriedku mesiaca boli búrky. Koniec bol teplý.
Začiatok júna bol normálny, až 17.-ho sa veľmo ochladilo, že sa muselo v bytoch prikurovať. Bolo daždivé, veterné a nepríjemné počasie. Koniec mesiaca bol veľmi teplý.
Teploty na začiatku júla dosahovali až 30 stupňov C. 8. júla vystúpila teplota až na 35 stupňov C. V polovici mesiaca nastalo ochladenie. Teploty sa pohybovali do 21 stupňov C.
Začiatok augusta bol veľmi chladný a daždivý. Boli dni, kedy teplota vystúpila iba na +16 stupňov C. Oteplilo sa až v polovici mesiaca. 16.-ho bol najteplejší deň +35 stupňov C. Koniec mesiaca priniesol ochladenie. Najchladnejší deň mesiaca bol 29. august, kedy bolo iba +11 stupňov C. Posledné dni boli veterné, daždivé a chladné až do konca mesiaca.
Chladné a daždivé boli aj prvé septembrové dni. Po 7.-mom sa oteplilo. Teploty dosahovali až +28 stupňov C. Pekné a teplé počasie trvalo takmer do konca mesiaca. Až posledné dni sa ochladilo.
Začiatok októbra bol chladný. 5,-ho sa prihlásil prvý mráz. V polovici mesiaca sa oteplilo. Dni boli pekné, noci však chladné. 25. októbra bola teplota až +24 stupňov C.
Teplé dni boli aj na začiatku novembra. Ochladenie prišlo až v polovici mesiaca. Cez deň bol mráz do -4 stupňov C. Ďalšie dni boli chladné so slabým snežením.
Začiatok decembra bol chladný s občasným slabým snežením. V polovici mesiaca sa oteplilo až na +14 stupňov C. Vianoce boli bez snehu. Na konci mesiaca sa ohlásili mrazy.

VEREJNÝ ŽIVOT

Vo vedení obci v tomto roku nenastali žiadne zmeny. K významným výročiam prebehli rozhlasové relácie. 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien konala sa slávnostná akadémia. Druhá akadémia bola 27. augusta k 45. výročiu Slovenského národného povstania. Obe mali bohatý kulúrny program, ktorý pripravili učiteľky so žiakmi, ženský spevácky zbor, folklórny súbor a dychovka.
1. máj naši občania oslávili v Malackách, kde sa zúčastnili sprievodu a poobede na našom miestnom štadióne sledovali turnaj futbalových mužstiev. Večer pred 1. májom postavili mládenci dve máje, pred každým hostincom jednu.
2. septembra mali slávnosť naši zohorskí požiarnici. Pripomenuli si 110. výročie založenia požiarneho zboru v Zohore. Pri tejto príležitosti základná organizácia požiarnikov dostala vyznamenanie "Čestnú zástavu ÚV ZPO SSR". Na oslavách sa zúčastnilo veľa hostí a požiarnych družstiev z okolitých dedín. Prišli aj požiarnici z Rakúska z mestečka Marchegg. Súčasťou osláv bolo slávnostné zasadanie pléna MNV, pléna MV Národného frontu za účasti hostí a občanov. Poobede prebiehali na štadióne súťaže požiarnych družstiev. Večer oslavy zakončili spoločenským večierkom v kultúrnom dome.
30. septembra sa konal 13. ročník brannošportových hier. Celková účasť bola 219 pretekárov, ktorým rozhodovalo 23 rozhodcov. Na brannom preteku súťažilo 39 družstiev. Z toho 25 družstiev tvorili ženy a 14 družstiev bolo mužských. Nohejbal obsadilo 12 družstiev a volejbal 11. Volejbalových družstiev bolo 5 ženských a 6 mužských. Prvýkrát pri príležitosti BŠH sa konal aj tenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 18 hráčov. V hre žien zvíťazila Andrea Ondríková, z mužov Daniel Valent a v dvojhre mužov dvojica Rudolf Kovár a Vladimír Jurkovič. Víťazom pohára BŠH boli muži Telovýchovnej jednoty Družstevník a ženy zo Slovenského zväzu žien. Pretože obe organizácie boli víťazmi 3 roky za sebou, poháre sa stali ich trvalou trofejou.
Tento ročník bol zároveň aj posledným. 17. november ukončil podobné tendenčné podujatia. Napriek tomu, že táto akcia mala svoje ideologické zameranie, naši občania ju brali ako jednu z mála takých športových akcií, kde sa mohli v plnej miere zapojiť aj ženy, nehľadiac na svoj vek. Veď šport a športové súťaženie zostane vždy predovšetkým prostriedkom pre upevnenie zdravia a pre zregenerovanie fyzických a duševných síl.
5. októbra sa začal spartakiádny rok. Sprevádza ho tzv. "Ohňová štafeta". Cez rozhlas, na pokyn Prahy sa večer asi o 18,30 hod. zapálili vo všetkých dedinách a mestách v republike slávnostné vatry. U nás bola vatra pred kultúrnym domom. Vyhrávala dychovka, vystúpil žiacky spevácky zbor a odznel krátky prejav.
V predvečer výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie - 6. novembra, konal sa tradičný lampiónový sprievod dedinou zakončený vatrou. Aj toto bola posledná oslava tohoto sviatku.
Základná organizácia Čsl. červeného kríža aj v tomto roku zorganizovala bezplatné odbery krvi. Uskutočnili sa tri, pri ktorých odobrali krv 90-krát.
Striebornú "Plaketu MUDr. J. Jánskeho" za 20 bezplatných odberov v tomto roku získali: Daniel Šteffek, Ján Mízner, Dušan Križan.
Bronzovú za 10 odberov udelili darcom: Daniel Štefanovič, Roman Višvader, Stanislav Ščasný, Marián Veleba, František Šteffek, Peter Koldan.
Vzornými darcami za 3 odbery boli: František Križan, Ľubomír Kovár, František Piaček, Dušan Kovár.
Keďže som už niekoľkokrát spomenula 17. november, deň, ktorý bol začiatkom veľkých zmien v našom doterajšom spoločenskom živote a zároveň bol podnetom pre vznik "Študentského hnutia" a hnutia "Verejnosť proti násiliu", spomenula som aj to, že letáky so študentskou výzvou v našej obci objavili 24. novembra. 25. novembra konala sa v kultúrnom dome zábava, na ktorej vystúpilo so študentskou výzvou a požiadavkami na vládu aj niekoľko bratislavských vysokoškolákov. Ich vystúpenie prítomní prijali so súhlasom.
29. novembra obrátil sa s výzvou k Zohoranom náš občan Ján Hladík. Jeho výzva k spoluobčanom bola vyvesená v našich obchodoch. Svoj súhlas s ňou potvrdzovali občania svojím podpisom. Keďže sa môže stať, že leták s výzvou sa môže stratiť, alebo inak znehodnotiť, rozhodla som sa jeho obsah doslovne do kroniky prepísať.
Zohor, 29.11.1989
Milí spoluobčania!
Komunistická ideológia po roku 1968 bola postavená na nepriateľstve a odsudzovaní všetkého, čo nie je zhodné s jej programom. To samo o sebe je antidemokracia a socialistická demagógia, ktorá utláča, ubíja slobodného človeka a núti ho ísť jej smerom bez akejkoľvek možnosti využitia slobodnej voľby, umu, schopností a šikovnosti. Je paradoxné, že ľudomilstvo vysokých štátnych funkcionárov a najvyšších vládnych predstaviteľov na jednej strane chráni /aspoň teoreticky/ slobodu zvierat, ich ďalšie a ďalšie druhy pripisuje do "Červenej knihy" ohrozených zvierat a na druhej strane človekovi v "rozvinutej socialistickej spoločnosti" boli odopierané najzákladnejšie ľudské práva. Niekto namietne, však nám nebolo zle, ale ako bolo im? Kto im dal právo na využívanie sociálnych, spoločenských a politických výhod, minimálne o jeden stupeň vyšších ako prisúdili robotníkom, roľníkom, pracujúcej inteligencii a inteligencii postavenej na strane skutočnej slobody a pokroku? Nie je tu cieľom poukazovať konkrétne. Každým dňom sa mení vedenie nášho štátu. Lenže koľko ľudí komunistov - poplatných a pochlebovačných starej komunistickej demagógii zostáva aj naďalej vo funkciách našich základných, podnikových a dedinských organizácií. Hlavne tu sa im najlepšie darí držať ľud v nevedomosti, neinformovanosti, ale hlavne v zastrašovaní, využívajúc, po 20 rokov umelo vypestovaný strach obyčajných ľudí o vlastnú existenciu, ak sa dokázali vzoprieť neprávu, diskriminácii, prekrúcaniu pravdy, lži, ohováraniu a pod. čo je ten najhorší prejav antidemokracie, nehumánnosti a zvrhlosti určitej filozofie a myslenia.
Nedopusťme, aby sa títo ľudia nejakým spôsobom zachytili v site a zostali vo funkcuách a ďalej šírili nákazu.
V jednote je sila!
podpísaný Ján Hladík.
Na zadnej strane je asi 40 podpisov, z nich je asi 5 nečitateľných.
6. decembra konalo sa stretnutie občanov v kultúrnom dome, na ktorom bola v obci vytvorená - založená miestna "Verejnosť proti násiliu" - VPN. Schôdzky sa zúčastnilo asi 240 občanov.
22. decembra v predvianočnom období pri vianočnom stromčeku pred kostolom stretli sa občania, aby spoločne so speváckym zborom zaspievali koledy.
Treba spomenúť ešte jednu významnú udalosť v cirkevnom živote našej obce. 21. mája o 17,00 hod. sa konala birmovka. Birmovanie vysluhoval trnavský biskup Ján Sokol.

KULTÚRA

Spomedzi diskoték, spoločenských večierkov a zábav spomeniem iba niektoré. Koncom januára to bol už 29. spoločenský večierok Združenia rodičov a priateľov školy, 7. februára fašiangová zábava spojená so starým zvykom pochovávania basy, zábavy Ochrancov prírody, tenistov, Slovenského zväzu žien, záhradkárov, mládežnícke zábavy, rozlúčková zábava žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku a ďalšie.
28. januára uskutočnili bratislavskí umelci estrádne vystúpenie pod názvom "Rozmarná kapela" so speváčkou Gizelou Oňovou a herečkou Evou Chalupovou. Divácka účasť bola veľmi malá, prišlo iba 75 divákov.
Väčšia bola účasť mladých na vystúpení rockovej skupiny "Abraxas".
16. júna JRD Záhorská Niva usporiadalo pre svojich členov estrádu, na ktorej vystúpil známy bratislavský herec a spevák Jozef Benedik, speváčka Gita Šebová a František Longauer.
2. októbra pre žiakov ZŠ sa konal výchovný koncert s účasťou hudobného skladateľa Juraja Hatrika, ktorý ich oboznámil so svojou tvorbou pre deti.
17. novembra to bola už spomínaná hra I. Brešana "Predstavenie Hamleta na dedine Dolná Mrduša".
Spomeniem aj zábavu, ktorá sa konala 25. novembra. Na tejto zábave vystúpili niekoľkí vysokoškoláci zo "Študentského hnutia" so svojimi požiadavkami a vyhlásením k vládnym činiteľom.
Počas roka odzneli v kultúrnom dome viaceré prednášky so zdravotníckou tématikou a so zameraním na správnu výchovu detí v rodine. Uskutočnili sa návštevy spoluobčanov starších ako 80-ročných, ktorých obdarovali malým balíčkom a návštevy v Dome dôchodcov v Stupave. Obe tieto akcie robili členky Čsl. červeného kríža, Slovenského zväzu žien za podpory MNV. Prebehli stretnutia občanov 50 a 60-ročných, stretnutie dôchodcov, bývalých pracovníkov JRD Záhorská Niva, darcov krvi. Uskutočnili sa kurzy prvej pomoci, kozmetiky, kurz spoločenského tanca, kurz pečenia vianočného pečiva.
V oblasti vzdelávania bol záujem o kurz nemeckého jazyka, vyučovanie hry na klavír a akordeón.
Jednotlivé spoločenské organizácie sa venovali aj deťom a mládeži. Školili mladých rybárov, mladých požiarnikov, viedli krúžok výpočtovej techniky, zdravotnícky, strelecký, ľahkoatletický, astronomický. Mnohé viedli učitelia základnej školy.
Uznanie si zaslúžili úspechy v súťažiach v rámci okresu, kraja a aj na celoslovenských súťažiach mladí pretekári v bikrose, združení vo Zväzarme.
Každé dva roky na jeseň, koná sa v Bratislave medzinárodná výstava ilustrácií detských kníh pod názvom Bienale ilustrácií Bratislava, skrátene BIB. Túto výstavu navštevujú pravidelne aj naši žiaci. Tohoročná výstava bola pre naše deti mimoriadna tým, že po prehliadke sa stretli s našim rodákom, dnes už svetoznámym umelcom, akademickým maliarom a ilustrátorom detských kníh, profesorom na Vysokej škole výtvarných umení Albínom Brunovským. Deti besedovali nielen s ním, ale aj s jeho žiakom, maliarom Štefanom Klinčekom a spisovateľom Tomášom Janovicom. Bolo to len celkom samozrejmé, že najväčšiu pozornosť upriamili deti práve na Albína Brunovského, ktorý im prezradil, že maliarom sa stal z akéhosi trestu, keď štúdium na škole, o ktorú mal záujem, mu nepovolili. Pre slovenské výtvarné umenie je to veľké šťastie, pretože majster Brunovský sa stal v histórii československého výtvarného umenia a peňažníctva prvým umelcom, ktorý sa stal autorom celej emisie našich bankoviek. Prvou bola tisíckorunáčka modrej farby s Vyšehradom a portrétom B. Smetanu, potom desaťkorunáčka s Hviezdoslavom, päťdesiatkorunová bankovka s Ľudovítom Štúrom a dvadsiatka s J. Ámosom Komenským. Stovka bola posledná s Gottwaldom, ale túto rýchlo stiahli. Stretnutie s Albínom Brunovským patrí k zážitkom, na ktoré sa nezabúda.
V novembri sa uskutočnilo ešte jedno stretnutie. Tentokrát v miestnej knižnici sa stretli naše ženy na besede so spisovateľkou Vierou Švenkovou, s ktorou hovorili o jej knihe "Jablčné jadierká".

OBYVATEĽSTVO

V tomto roku sa v našej obci narodilo 33 detí, čo je za posledných 15 rokov najnižší počet. Zomrelo 36 osôb. K pobytu v obci sa prihlásilo 45 osôb, ale odhlásených bolo až 84.
Stav k 31. decembru 1989 bol 3.105 obyvateľov, čo je o 32 osôb menej ako v minulom roku.
Ak porovnáme počet obyvateľov v r. 1975, kedy Zohor mal 3.398 občanov, tento stav sa znížil o 393 ľudí.
V tomto roku bolo na MNV uzavretých 12 manželstiev, z toho 3 bez cirkevného obradu. Uskutočnili sa aj 4 jubilejné sobáše pri príležitosti 50. výročia uzavretia manželstva a jedna diamantová svadba manželov Karola Vícenu a manželky Márie rod. Stríbrnskej, pri príležitosti 60 rokov spoločného manželstva.
Pri príležitosti osláv 110. výročia založenia požiarneho zboru v Zohore prebehol slávnostný zápis do pamätnej knihy obce.

ZDRAVOTNÍCTVO

30. júna, po viac ako 20ročnom pôsobení odchádza na nové pôsobisko MUDr. Naďa Hudecová, letská lekárka. Zastupovali ju striedavo lekári z blízkeho okolia.
V tomto roku sa dožila 50 rokov aj obvodná lekárka MUDr. Elena Grancová. Pri tejto príležitosti bola pozvaná k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy obce na MNV.

ŠPORT

Okrem futbalistov pracovali aj družstvá hádzanárov a tenistov.
15. apríla futbalisti, ktorí hrajú futbal už iba rekreačne ako "Šenk Kratochvíla", zúčastnili sa zájazdu do Prahy, kde s priateľmi z Prahy-Ďáblic zohrali priateľský futbalový zápas, v ktorom zvíťazili Zohorania.
7. mája sa konal tradičný futbalový turnaj "O pohár predsedu MNV". Zúčastnili sa ho družstvá "Starí páni", mužstvo ACHP, "Šenk Kratochvíla" a "Šenk Vendelín". Víťazmi boli "Starí páni".
18. mája odišli futbalisti TJ Družstevník na priateľskú návštevu do Juhoslávie, do Banja Luky, kde s juhoslovanskými priateľmi zohrali futbalový zápas.
3. júna na našom štadióne zohrali priateľský zápas "Starí páni" s futbalistami z Tužimy.
23. júla konal sa na miestnom štadióne futbalový zápas - turnaj "Memoriál Alberta Matloviča", za účasti mužstiev z Vysokej pri Morave, Slovenského Grobu, Devínskej Novej Vsi a Zohora. Víťazmi turnaja sa stali futbalisti zo Slovenského Grobu.
23. septembra prebehol ďalší futbalový turnaj medzi mužstvami "Šenk Kratochvíla", "Šenk Vendelín" a hosťami z Prahy-Ďáblic. V tomto turnaji zvíťazili hostia z Prahy.

ŠKOLSTVO

Vo všetkých školských zariadeniach v našej obci nastali zmeny v riadení.      Doterajšia riaditeľka materskej školy Helena Matlovičová sa zo zdravotných dôvodov vzdala riaditeľského miesta. Na jej miesto nastúpila Alena Rusnáková, ktorá sem bola od 15. mája menovaná odborom školstva. Jej zástupkyňou sa stala Jana Fišerová. V septembri nastúpilo do MŠ 112 detí, o ktoré sa staralo 10 učiteliek v 5-tich oddeleniach.
Záver školského roku 1988/89 na základnej škole bol v znamení odchodu do dôchodku dlhoročného riaditeľa školy Františka Kociana a jeho zástupcu Emila Urbaniča. František Kocian prišiel do Zohora zo Stupavy, kde pôsobil ako učiteľ telocviku a fyziky. Na tunajšiu školu nastúpil na jeseň r. 1958 na miesto riaditeľa po Pavlovi Šebovi. Celý čas, až po odchod do dôchodku, zotrval vo funkcii riaditeľa. Po jeho odchode na toto miesto prišiel Jaromír Skukálek spolu s manželkou, učiteľkou nemčiny z Trnavy. Zástupkyňou sa stala Ružena Pažítková.

Slávnostné otvorenie školského roka prebehlo v kultúrnom dome za účasti hostí ONV, predsedu MNV, zástupcov ZRPŠ a ďalších. Tento školský rok začínalo 393 žiakov v 16 triedach, pričom každý ročník mal 2 oddelenia. Školská družina mala 3 oddelenia. Počet učiteľov sa nezmenil.
Aj na osobitnej škole prišlo k výmene riaditeľa. Alojz Hollý, doterajší riaditeľ školy, zo zdravotných dôvodov odišiel vo februári z funkcie. Do konca školského roka ho zastupoval Michal Kaša. V septembri nastúpila nová riaditeľka Alena Petríková. Okrem riaditeľky na OŠ v Zohore vyučovali ešte ďalší traja učitelia. Štvrtá učiteľka vyučovala jednu triedu v Plaveckom Štvrtku, ktorá patrila pod tunajšiu OŠ.


Rok 1990

Prvý rok po politickej zmene v našej republike. Prvý rok po zvrate, ktorý nazvali "Nežná revolúcia".
Novoročný prejav predniesol novozvolený prezident Václav Havel a republiku začala riadiť "Vláda národného poruzumenia". Bol to rok prvých slobodných volieb, v ktorých kandidovalo 22 strán a hnutí na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa volila iba jedna - vedúca strana - komunistická.
Bol to pamätný rok, v ktorom sme v Bratislave privítali 22. apríla na vajnorskom letisku hlavu katolíckej cirkvi pápeža Jána Pavla II. Slávnostnej omše, ktorú slúžil svätý otec, sa zúčastnilo aj napriek veľmi zlému počasiu, veľa našich občanov. Dopravu zabezpečovali mimoriadne vlaky bezplatne.
V tomto roku padla definitívne "Železná opona" - ostnaté drôty napustené elektrickým prúdom, ktoré nás delili od západného sveta.
Bol to rok, kedy naši občania húfne cestovali do Rakúska, predovšetkým do Viedne, kam sa prvé mesiace cestovalo bezplatne - ako pozornosť našim občanom zo strany Rakúska, do Nemecka, Talianska, predovšetkým do Benátok a inde. Ľudia porovnávali životnú úroveň u nás s úrovňou v týchto krajinách. Poznali, že sme za nimi veľmi zaostali.
22. septembra prišla do Zohora návšteva predstaviteľov mesta Marchegg. Bol to začiatok spolupráce s našou obcou.
Koniec roka sa niesol v znamení vykupovania potravín, pretože bola oznámená liberalizácia maloobchodných cien, čo znamenalo zdraženie. Obchody boli preplnené kupujúcimi. Musel zasiahnuť Obecný úrad a ceny a predaj kontrolovať.

POČASIE

Začiatok januára bol chladný. Nočné mrazy poklesli na -9 stupňov C, cez deň sa teploty pohybovali okolo -1 stupeň C. Takéto počasie vydržalo počas prvej polovice mesiaca. Druhá polovica bola teplejšia. Mrazy povolili.
Prvé februárové dni boli veterné a denné teploty vystúpili až na +10 stupňov C. Nočné teploty sa pohybovali okolo -2, -3 stupňov C. 9. februára bolo pozorovateľné zatmenie mesiaca. V polovici mesiaca sa striedal dážď so snehom. Sneh vydržal asi dva dni, no po 18.-tom sa oteplilo na +14 stupňov C - +17 stupňov C. Takéto teplé počasie vydržalo 5 dní a vylákalo ľudí do záhrad a na pole. 26. február prišiel silný vietor a ochladenie s krúpobitím. Aj posledné dni mesiaca boli chladné a veterné.
Marec začal vetrom, snehom, ale bez mrazu. 7. marca družstevníci začali sadiť zemiaky. Postupne sa oteplovalo a teploty dosahovali +20 stupňov C. 22. marca bolo až +23 stupňov C. Dni boli pekné, ale suché. Pršať začalo až koncom mesiaca a zároveň sa ochladilo.
Začiatok apríla bol teplý s teplotami až +23 stupňov C. Po 6.-tom sa ochladilo a začalo pršať. 9.-ho klesla teplota až na -2 stupne C a pomrzli už výjdené zemiaky. Oteplilo sa až koncom mesiaca. Celkove bol apríl chladný, veterný, daždivý s búrkami.
Máj začal pekným, teplým dňom s teplotou +26 stupňov C. Celé prvé dva týždne boli veľmi teplé a suché. V druhej polovici mesiaca bolo chladnejšie s občasným slabým dažďom. Posledné dni priniesli nočné mrazy -2 stupne C.
Prvá polovica júna bola chladnejšia a daždivá. Oteplilo sa až po 15. júni, kedy nastali veľmi teplé dni s teplotami na konci mesiaca až +30, 31 stupňov C.
Júl bol na začiatku chladný s dažďom. Oteplilo sa až v polovici mesiaca. Veľmi teplé dni nastali opäť na konci mesiaca až +31 stupňov C.
Horúčavy trvajú aj na začiatku augusta. Okolo 7-ho sa asi na dva dni ochladilo a zapršalo, ale potom opäť začala teplota stúpať a 14. augusta dosiahla až +34 stupňov C. Koniec mesiaca bol chladný.
Prvé septembrové dni boli daždivé a chladné. Takýto chlad s dažďom vydržal takmer do konca mesiaca. Oteplilo sa až posledné dni.
Na začiatku októbra bolo jasno s dennými teplotami +18 - +20 stupňov C. Dni boli pekné, ale noci chladné. V polovici mesiaca sa oteplilo až na +24 stupňov C. Koniec mesiaca priniesol prímrazky s poklesom teploty na -1 stupeň C, až -2 stupne C.
November bol chladný a sychravý. Aj Katarína bola chladná a blatistá.
Prvé decembrové dni priniesli sneženie s mrazom až -14 stupňov C. po 10. decembri prišiel dážď, dni boli veterné a Vianoce bez snehu a mrazu.

VEREJNÝ ŽIVOT

Nový rok privítala časť občanov na silvestrovskej zábave, iní doma pri sledovaní televízneho programu a ďalší, väčšinou mládež prskavkami, svetlicami a streľbou v uliciach v presvedčení, že nastávajúci rok sa ponesie v znamení ďalších zmien k lepšiemu.
21. januára sa konala v kultúrnom dome schôdza Verejnosti proti násiliu /VPN/, na ktorej sa zúčastnilo asi 230 občanov. Zvolili na nej svoj prvý výbor, do ktorého patrili Ján Hladík, Ľuba Havranová, Jaromír Skukálek, Nela Rohrerová, Ing. František Vachálek, Ing. František Kluka a ďalší.
22. januára si naši cigánski spoluobčania vytvorili "VPN Rómov" a 28. januára vzniklo "Fórum Rómov", kde asi 50 účastníkov si zvolilo do vedenia Jána Šarkőzyho a Gustáva Hubku.
4. februára sa zišlo v kultúrnom dome asi 70 občanov na zakladajúcej schôdzi Kresťanskodemokratického hnutia /KDH/, kde zvolili akčný výbor.
1. februára sa konala volebná schôdza JRD Záhorská Niva a 13. februára výročná schôdza za účasti asi 620 členov.
19. februára bola zvolaná Rada MNV, vedenie Národného frontu a zástupcov VPN o odvolaní niektorých poslancov.
21. februára konalo sa plénum MNV, na ktorom boli niektorí poslanci členovia KSČ ako Hermína Struhárová, Mária Urbaničová, Miroslav Kimlička odvolaní a nahradení inými. Poslancami sa stali Mária Poláková, Ing. František Vachálek, profesor Dr. Ondrej Valent, Jozef Ščepánek a ďalší. Počet poslancov z vtedajších 41 sa zmenil na 61, pretože požiadavka zo strany občanov bola, aby tieto posty zastávali ľudia, ktorí sa v minulom režime neangažovali.
11. marca, pri príležitosti MDŽ, konala sa slávnostná akadémia s kultúrnym programom, po ktorej bol opäť míting VPN, za účasti asi 220 občanov. Na tomto mítingu bol zvolený nový výbor, do ktorého boli zvolení: Ján Hladík, Jaromír Skukálek, Nela Rohrerová, Žofka Fórová, Vendelín Zálesňák, Ing. Jozef Pavlásek, Ing. František Kluka, Ing. František Vachálek, Ľuba Havranová, prof. Dr. Ondrej Valent, Jana Valovičová, Gustáv Hubka.
13. marca bolo zvolené nové vedenie Národného frontu. Predsedom sa stal František Kliment a podpredsedom Jozef Ščepánek.
25. marca zvolal predseda MNV Vladimír Sloboda plénum, ktorého priebeh bol veľmi búrlivý. Vladimír Sloboda sa na tejto schôdzi vzdal svojej funkcie, podobne aj tajomník Marek Šimek a z miestnosti odišli. Aj väčšina bývalých poslancov sa vzdala svojich poslaneckých mandátov. Odznela tu veľmi ostrá výmena názorov, najmä z radov tých občanov, ktorým v minulosti za komunistického režimu bol odňatý nejaký majetok, alebo boli donútení odovzdať svoje polia do JRD, či už z iných politických dôvodov im minulý režim ublížil. Na tejto schôdzi bol prítomný aj zástupca ONV Ing. Jindřich Markus a Ing. JUDr. Tomáš Valovič, právny poradca miestnej VPN.
30. marca sa konalo opäť plénum MNV s /opätovnými/ voľbami predsedu a podpredsedu MNV. Za predsedu bol zvolený profesor Dr. Ondrej Valent, podpredsedom sa stal Vladimír Sloboda. Miesto tajomníka zostalo neobsadené.
20. marca sa aj na škole konala schôdza ZRPŠ, na ktorej si rodičia vytvorili "Rodičovské fórum".
1. máj v tomto roku bol po mnohých rokoch prvý sviatok práce, ktorý sa oslávil bez tradičných povinných manifestácií. V predvečer mládež postavila pred hostincami máje. Na 1. mája na miestnom ihrisku odohral sa futbalový turnaj, hrala hudba a v stánkoch predávali občerstvenie. Večer sa konala veselica.
Pekné prvé dni mesiaca mája využili mnohí naši občania na vychádzky na hranice k rieke Morave. Od 29. apríla boli definitívne zrušené, ale ešte stále odstraňované ostnaté drôty od hranice s Rakúskom. Odstraňovala sa "Železná opona" a občania mali prístup na tie miesta, kam sa niekoľko desaťročí nemohol obyčajný človek dostať. A tak niet divu, že si mnohí z prvej vychádzky odnášali domov na pamiatku aj kus ostnatého drôtu. Pohraničná stráž mala popri hranici vybudovanú asfaltovú cestu, ktorá odteraz začala slúžiť bicyklistom a peším chodcom. Pre autá je parkovisko pri kasárňach "U Vačkovej". V týchto miestach bol kedysi výletný hostinec "U Vačkovej". Dnes po ňom nezostalo ani stopy. Bol zrúcaný, keď na hranici umiestňovali ostatné drôty s vysokým elektrickým napätím. Po spomínanej asfaltovej ceste sa dajú robiť pekné výlety až na Devín a na opačnú stranu k rakúskemu Marcheggu a ďalším dedinám pri Morave.
16. júna, bola to sobota, konala sa pre nás nezvyčajná slávnosť v Marcheggu. V tomto starom rakúskom meste sa zachováva zvyk - vítanie leta. V tento deň vo večerných hodinách prichádzajú obyvatelia Marchegga k Morave, kde po prúde rieky púšťajú stovky svetielok, ktoré voda ďaleko odnáša.
Na tohoročné oslavy "Sviatku leta" pozvali do Marchegga aj obyvateľov z blízkych obcí zo Slovenska - z Lozorna, Stupavy, Devínskej Novej Vsi a od nás zo Zohora. Pri tejto príležitosti bol z Devínskej Novej Vsi vypravený mimoriadny vlak. Slávnosť sa začala slovenskou sv. omšou, ktorú slúžil dôstojný p. Flajšik z Lozorna. Po omši bol v zámockom parku koncert. Po koncerte odišiel sprievod s fakľami na breh Moravy, kde bola pripravená vatra. Po československej a rakúskej hymne a príhovore starostu mesta zapálili nielen vatru, ale aj množstvo svetielok na hladine Moravy. Časť z nich vytvorilo slovenský a rakúsky štátny znak. Niekoľko našich občanov spolu s predsedom MNV prof. Dr. Valentom sledovali túto slávnosť z nášho brehu Moravy.
17. júna, opäť po mnohých rokoch, asi 20-tich, na sviatok Božieho tela, konala sa veľká procesia z kostola, okolo starej školy a naspäť do kostola. Opäť, ako kedysi, lemovali cestu zelené haluze a na štyroch miestach boli rozostavané oltáre - pri fare, pri soche sv. Floriána, pred domom rodiny Havlíkovej a pri pomníku padlých z I. svetovej vojny. Dievčatá v bielych šatách s košíčkami kvetov, sypali kvety na cestu, niekoľko mladých ľudí bolo oblečených v ešte málo zachovalých krojoch Zohora, požiarnici boli v slávnostných uniformách so svojou zástavou, hrala dychová hudba a za vyzváňania zvonov a cinkotu malých zvončekov sa procesie zúčastnilo veľa ľudí.
Zmenili sa aj zahraničné cesty našich občanov. Doteraz sa cestovalo do Východného Nemecka, Maďarska, Poľska, často aj iba na nákupy topánok alebo oblečenia, alebo do Sovietskeho Sväzu a teraz sa začalo cestovať do západných krajín. Keďže mnohé tieto krajiny - predovšetkým Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a ďalšie, zaviedlo s Československom bezvízový styk, Slováci, ale aj Česi doslova zaplavili Viedeň. Medzi Bratislavou a Viedňou premávali preplnené vlaky. Dlhší čas sa cestovalo zdarma. Bola to pozornosť našich rakúskych susedov k našim občanom. A tak sme obdivovali nielen Viedeň, ale aj čisté a upravené rakúske dediny. Cez tieto sme prechádzali počas zájazdov do najväčšieho rakúskeho pútnického miesta Mariazellu. Sem chodili na púte ešte naši prastarí rodičia. Niekoľko zájazdov sem sa uskutočnilo aj v r. 1968 a 1969. V tej dobe sa nám v Rakúsku ľahšie nakupovalo, pretože vtedy sme za 1 schilling platili asi 1,30 Kčs, kým teraz sa kurz pohyboval okolo 3,- Kčs. V tomto roku do Mariazellu usporiadali zájazdy Slovenský zväz žien, KDH, záhradkári, ČK a ďalší.
Inou hojne navštevovanou krajinou sa stalo Taliansko. Hoci niekoľkým našim občanom sa už aj v minulých rokoch podarilo dostať na púte do Ríma, Lúrd, alebo Fatimy, tieto boli skôr robené potajomky. Teraz lákali najmä 3-dňové zájazdy do Benátok. Boli to namáhavé cesty, pretože tam aj späť sa cestovalo v noci. Cez deň bola prehliadka mesta. No napriek tejto námahe Benátky, toto krásne a historicky veľmi zaujímavé mesto videlo veľa Zohoranov.
Boli aj opačné cesty. Začali návštevy našich bývalých občanov, ktorí v minulých rokoch emigrovali a nemohli sa beztrestne vrátiť domov. Čakalo by ich vyšetrovanie za ilegálny odchod na Západ a väzenie. Teraz sa po dlhom čase mohli zase stretnúť so svojimi príbuznými, ktorí tu zostali.

VOĽBY

Začiatkom mája sa začala predvolebná kampaň. Boli to prvé slobodné voľby po 40-tich rokoch. Do volieb išlo 22 strán a hnutí. Predvolebná kampaň bola búrlivá najmä v televízii a rozhlase. Pretože na podobné kampane sme neboli zvyknutí, mnohí ľudia na ňu šomrali. V našej obci na vylepovanie plagátov a predvolebných hesiel bolo určené betónové oplotenie štadióna. Jednotlivé strany a hnutia, ktoré sa uchádzali o hlasy voličov, predstavovali sa pomocu plagátov, ktorými bola neskôr oblepená celá dedina. Súperili medzi sebou Verejnosť proti násiliu-VPN, Kresťanskodemokratické hnutie-KDH, Slovenská národná strana-SNS, Demokratická strana-DS, Komunistická strana Slovenska-KSS, Sociálno-demokratická strana Slovenska-SSS, Slovenská demokratická ľavica-SDĽ, Strana slobody, Strana zelených, Rómska iniciatíva, ale aj také strany ako Strana piva v Čechách, alebo Nezávislá erotická iniciatíva a iné.
Občania prejavili záujem o míting KDH, ktorý sa konal dňa 6. mája. 27. mája sa uskutočnil ďalší predvolebný míting KDH za účasti p. Františka Mikloška. Zúčastnilo sa na ňom veľa občanov, najmä mužov.
Samotné voľby sa konali 8.-9. júna. Začali sa v sobotu o 14,00 hod. vo dvoch volebných miestnostiach. Prvá bola na MNV a druhá v kultúrnom dome. Aj napriek veľmi zlému, chladnému a daždivému počasiu, ľudia išlo voliť väčšinou v prvý deň. Hoci pršalo, vytvorili sa rady pred volebnou miestnosťou a ľudia pokojne čakali, až príde na nich rad.
Celkovo volieb sa zúčastnilo 1.266 oprávnených voličov. Volili sa poslanci do Slovenskej národnej rady a dvoch komôr Národného zhromaždenia.
Výsledky volieb boli takéto:
1. VPN - Verejnosť proti násiliu
2. KDH - Kresťanskodemokrataické hnutie
3. SNS - Slovenská národná strana.
Hoci sa v obci pred voľbami odhadovalo, že najviac hlasov by mohlo dostať KDH, nestalo sa tak. Často však bolo počuť aj názor, že hlas patrí VPN, pretože boli prví, ktorí v novembri vystúpili na tribúnu v Bratislave. Veľkú úlohu zohrala aj kandidatúra Alexandra Dubčeka za VPN.
Začiatkom septembra sa vzdal svojej funkcie predseda MNV prof. Dr. Ondrej Valent zo zdravotných dôvodov. Rada MNV, ako najvyšší orgán, navrhla na túto funkciu Ľudovíta Rybára, ktorý ju prijal a vykonával ju popri zamestnaní až do komunálnych volieb v novembri 1990.
Na jeseň 22. a 23. novembra konali sa 1. komunálne veľby starostu obce a voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidáti na miesto starostu obce boli dvaja. Za zoskupenie KDH a SNS kandidoval Marián Braunecker, 39 ročný technik a nezávislý kandidát, za ktorého zobrala záruku SSS-Sociálno-demokratická strana Slovenska, Ľudovít Rybár, 58ročný technik.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva kandidovalo v 3 obvodoch 72 osôb ako kandidáti VPN, KDH-SNS, SSS, KSS a dvaja nezávislí. Výsledky volieb boli vyhlásené miestnym rozhlasom ešte 23. novembra vo večerných hodinách.
Starostom obce sa stal nezávislý kandidát, za ktorého zobrala záruku SSS Ľudovít Rybár, počtom hlasov 902. Druhý kandidát za KDH-SNS Marián Braunecker, získal 703 hlasov.
Za volebný obvod č. 1 boli zvolení poslanci: František Haramia, Jozef Braunecker, Rudolf Haramia, František Hubek, Ing. Stanislav Polakovič, Anna Urbaničová, Karol Šteffek, Ing. Jozef Pavlásek, Albína Jurkovičová, Mária Poláková, Marta Matlovičová, Ing. Anna Ščasná.
Za volebný obvod č. 2: Ján Hladík, Jozef Cabadaj, Stanislav Bertovič, Kornélia Rohrerová, Ing. Alena Suchá, Karol Lacko, Cecília Lacková, Ing. Valent Havran, Eva Krajčíková, Michal Baláž, Magda Balážová.
Za volebný obvod 3: Dr. Ján Masarovič, Ing. Stanislav Štibraný, Ľubica Havranová, František Bertovič, Mária Križanová, Oľga Badrnová, Ing. František Kluka, Jozef Ščepánek, Eva Greliková, prof. Dr. Ondrej Valent, Stanislav Piaček a Vladimír Kimlička.
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli zvolení za členov rady:
Jozef Braunecker /predseda komisie obchodu, služieb a cestovnéhu ruchu/
František Haramia /predseda komisie rozvoja vzdelania a kultúry/
Ľubica Havranová /zástupkyňa starostu/
Ing. Valent Havran /predseda finančnej komisie/
Cecília Lacková /predsedkyňa komisie sociálno-zdravotnej/
Dr. Ján Masarovič /predseda komisie pre mládež a šport/
Ing. Jozef Pavlásek /predseda komisie pre výstavbu/
Ing. Stanislav Polakovič /predseda komisie ochrany verejného poriadku/
Ing. Alena Suchá /predsedkyňa komisie pre poľnohospodárstvo/
Za hlavného kontrolóra bol zvolený Ing. Vladimír Jurkovič.
Zároveň sa mení aj názov Miestny národný výbor na Obecný úrad.

ZMENY NA OBECNOM ÚRADE

V júni odišiel do dôchodku p. Anton Plunár a v septembri odchádza aj z pracoviska. Taktiež aj p. Peter Štefanovič v tom istom čase odchádza do dôchodku, ale z pracoviska až 31. decembra. Bol to jeden z najstarších pracovníkov na Obecnom úrade.
Pani Nela Slobodová, Žofia Bertovičová, Elena Valovičová a Gabriela Kafková zastávali v tomto roku svoje pôvodné miesta.
Zmeny nastali na poste predsedu MNV. Keďže Vladimír Sloboda sa 25. marca na pléne vzdal svojej funkcie, 30. marca na ďalšom pléne bol na jeho miesto zvolený prof. Dr. Ondrej Valent. Keď sa tento v septembri zo zdravotných dôvodov úradu vzdal, zastupoval ho Ľudovít Rybár. V novembrových komunálnych voľbách bol Ľudovít Rybár za starostu obce zvolený.
V marci spolu s Vladimírom Slobodom sa aj Marek Šimek vzdal funkcie tajomníka MNV. V úrade tajomníka zastupovala Ľubica Havranová.

KULTÚRA

Hlavným strediskom kultúrnych podujatí v obci aj naďalej zostáva kultúrny dom. Keďže pre kino ani v tomto roku nebola k dispozícii žiadna vyhovujúca budova, začali sa premietať filmy v kultúrnom dome. Najprv len pre deti, potom aj pre dospelých. Neskôr sa pridružilo aj video. Za tento rok sa premietlo 64 hraných filmov a 28 videofilmov. Spoločenských večierkov, zábav a diskoték usporiadali rôzne organizácie 40.
Prebiehali aj jazykové kurzy. Okrem nemeckého jazyka sa vo dvoch krúžkoch - v jednom pre dospelých a v jednom pre deti, vyučoval aj jazyk anglický.
V záujmovej umeleckej činnosti pokračoval detský folklór, ženský spevácky zbor, kapela Z-kvintet, skupina moderného tanca a ochotnícke divadlo.
Druhým strediskom kultúry sa stal kostol. Stal sa miestom, kde sa konalo niekoľko koncertov a kde sa požičiavali knihy s náboženskou tématikou.
10. januára v kultúrnom dome usporiadal Klub KDH prednášku "Kresťan v súčasnom svete" za účasti asi 120 poslucháčov.
15. januára sa tu konal výchovný koncert pre žiakov ZŠ.
19. januára koncert s názvom "Rock and rol sa vrátil".
28. januára uskutočnila sa prednáška "Demokratické hnutie Slovákov". Usporiadateľom bol Klub KDH a prišlo vyše 100 poslucháčov.
10. februára odznel koncert skupiny "Bukasový masív".
20. februára odznela prednáška "O M. R. Štefánikovi".
11. marca pri príležitosti MDŽ bola slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym programom. Vystúpili na nej deti z MŠ, žiaci ZŠ, detský folklór, ženský spevácky zbor, cvičenci predviedli ukážky zo spartakiádnych skladieb a zazneli aj hudobné skladby v podaní mladých muzikantov.
Keďže marec je aj Mesiac knihy, v dňoch 24.-25. bola usporiadaná výstava kníh, spojená s predajom. O knihy bol záujem.
1. apríla preniesla sa kultúra do kostola. Uskutočnilo sa vystúpenie niekoľkých hudobných skupín.
15. apríla, na Veľkú noc, počas sv. omše spieval detský a ženský spevácky zbor, ktoré doprevádzala gitarová skupina.
8. apríla v kultúrnom dome vystúpila na koncerte skupina "Tonik".
13. mája opäť k nám zavítala divadelná skupina z bratislavskej Dimitrovky s estrádou nazvanou "Zájazd", na ktorej bola slabšia účasť divákov.
14. mája sa uskutočnil koncert dychovej hudby pražskej vojenskej posádky, ktorá pritiahla asi 200 divákov.
1. jún je Medzinárodný deň detí. Na tento sviatok mali deti v našej obci pripravený bohatý program. Začal dopoludnia divadelným predstavením hry P. Uličianského "Tik-tak". Zahrali ju pre svojich spolužiakov žiaci ZŠ. Odpoludnia pokračovali na školskom ihrisku rôzne hry a súťaže o drobné ceny.
1. júna sa v kultúrnom dome predstavili ochotníci novovytvorenej zohorskej skupiny "Krok", ktorí predviedli hru zloženú z jarmočných príbehov podľa kramárskych piesní "O nešťastných láskach a krutých mordoch". Sympatické na tejto malej ochotníckej skupine, ktorú vedie absolventka Vysokej školy múzických umení v Prahe, Oľga Zálesňáková, je to, že sa novým, moderným a netradičným spôsobom snaží upútať divákov.
3. júna sa uskutočnilo druhé predstavenie hry "Tik-tak".
6.-7. júna prebiehala v kultúrnom dome výstava nášho občana J. Bajcara "Samorasty".
7. júla konal sa koncert dychových hudieb z okolia ako "Prehliadka dychových hudieb".
1.-4. septembra uskutočnila sa výstava pod názvom "Detský sen". Predstavili sa na nej zohorskí výtvarníci Oľga Zálesňáková a Ján Hladík, ktorí vystavovali ilustrácie, kresbu a grafiku. Zároveň s nimi sa predstavili so svojou tvorbou aj žiaci - absolventi Ľudovej školy umenia v Stupave.
22. septembra na koncerte sa predstavila americká tanečná skupina.
16. septembra bolo tradičné stretnutie starodôchodcov, spojené s kultúrnym programom, hudbou a malým pohostením, ktoré pripravili členky MO SZŽ, MO ČsČK a sociálno-zdravotnej komisie pri MNV.
V dňoch 6.-8. októbra miestni záhradkári a chovatelia usporiadali "Výstavu ovocia a zeleniny", spojenú s aranžovaním kvetov a výstavu samorastov.
5. decembra bola "Mikulášska diskotéka".
Divadlo "Krok" sa v predvianočnom období opäť predstavilo. Predviedlo dve predstavenia hry "Narodenie Ježiša Krista" v dňoch 21. až 23. decembra.
Rok 1990 zakončili naši občania na tradičnej "Silvestrovskej zábave".

OBYVATEĽSTVO

Na začiatku roka, teda k 1. januáru 1990 mala naša obec 3.105 obyvateľov. Behom roka sa ich počet znížil na 3.082, teda úbytok bol o 32 občanov.
Pohyb obyvateľov počas roka bol nasledovný:

prihlásených      60
narodených   49
odhlásených   95
zomrelých   45.


Stav k 31. decembru 1990 bol 3.082 obyvateľov.
27. januára pri príležitosti zlatej svadby Blažeja Jurkoviča a manželky Anny rod. Križanovej sa konal slávnostný zápis do pamätnej knihy obce.
12. mája sa konala ďalšia zlatá svadba spojená so slávnostným zápisom manželov Jozefa Valoviča a Anastázie rod. Kovárovej.
2. júla prebehol ďalší akt slávnostného zápisu pri príležitosti úspešnej reprezentácie Zohora a Základnej organizácie zväzu požiarnej ochrany na medzinárodnej súťaži v Rakúsku v Sankt Pőltne.
22. septembra bol slávnostný zápis pri príležitosti stretnutia predstaviteľov rakúskeho mesta Marchegg s predstaviteľmi našej obce.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Politické zmeny zasiahli aj poľnohospodárstvo.
Zmenil sa názov Jednotné roľnícke družstvo - JRD na Poľnohospodárske družstvo. Ing. Zdenek Kováč, ktorý bol predsedom družstva a aj poslancom Národného zhromaždenia, zo zdravotných dôvodov sa predsedníctva vzdal a odstúpiť musel aj z funkcie poslanca NZ. Dočasným zástupcom sa stal Ambróz Višvader.
29. júna konala sa voľba nového predsedu družstva. Kandidáti boli dvaja: Ing. Štefan Mackovič a Ing. Ján Markovič. Zvolený bol Ing. Ján Markovič.
Dňom 31. decembrom zaniklo Jednotné roľnícke družstvo Záhorská Niva, ktoré združovalo tieto obce: Zohor, Láb, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. Týmto dňom začalo každé poľnohospodárske družstvo hospodáriť samostatne vo svojom katastri.

ŠKOLSTVO

Do Materskej školy v Zohore v tomto školskom roku - 1990/91 nastúpilo 109 detí, o ktoré sa v 5 oddeleniach spolu s riaditeľkou p. Rusnákovou staralo 9 učiteliek.
Základná škola v školskom roku 1989/90 na jeho konci mala 393 žiakov, z nich bolo 45 detí Rómov /cigánske/. V tomto školskom roku neprospelo 20 žiakov, z nich bolo 15 rómskych. Rómske deti mali zameškaných veľa vyučovacích hodín, ťažko sa učia a niektorí rodičia majú malý záujem na ich vzdelaní. Problémy sú aj s ich disciplínou.
Školskú dochádzku ukončilo 52 žiakov. Z nich 21 pokračovali v štúdiu na stredných školách.
V septembri nastúpilo do školy 368 žiakov do 16 tried.
Zmena nastala vo vedení školy. Po odchode riaditeľa p. Jaromíra Skukálka, na jeho miesto bola učiteľským zborom zvolená Tatiana Masarovičová. Zástupkyňou sa stala Nela Rohrerová.
Osobitná škola začala školský rok tiež s novou riaditeľkou. Do funkcie nastúpila Magda Pravdová a vystriedala Alenu Petríkovú. Otvorené boli 2 triedy v Zohore a jedna v Plaveckom Štvrtku. Väčšinu žiakov tejto školy tvoria deti z rómskych rodín. Časť dochádza aj z okolitých obcí.

KRIMINALITA A NEHODY

Znepokojenie medzi obyvateľmi spôsobuje stále vzrastajúca kriminalita v našej obci. Okrem bežných krádeží úrody z poľa, boli to vlámačky do bytov, obchodov a rodinných domov, z ktorých tragicky dopadla najmä vlámačka a prepad v dome Jurkoviča na Dolnej ulici, dňa 12. júla. Ťažko zraneného 80ročného Petra Jurkoviča previezli do nemocnice, kde po niekoľkých dňoch zomrel. Páchatelia okrem ublíženia na zdraví, spôsobili škody na zariadení, ale neboli zistení.
17. júla v noci neznámi páchatelia zdemolovali rómskej rodine auto.
30. júla ráno pred 8,00 hod. zrazil osobný vlak do Bratislavy 60ročnú našu občianku Jozefu Balážovú. Išla na stretnutie s misionárom, ktorý v bratislavskej športovej hale uzdravoval ľudí. Ešte v ten deň v nemocnici zomrela.
5. augusta - v nedeľu asi o 16,00 hod. vznikol požiar strniska a suchej trávy na kanáli. Bol horúci deň a požiar sa rýchlo šíril v dĺžke niekoľko kilometrov. Nespôsobil veľké škody.
25. októbra v našej železničnej stanici došlo k zrážke osobného vlaku s nákladným. Nikto nebol usmrtený ani zranený.